БългарияГероите на деня

Военният министър прие исканията на Славчо Атанасов за правата на пострадалите в армията инвалиди

Николай Ненчев ще сформира междуведомствена група за обсъждане на предложенията и ще ги постави на обсъждане в Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите

Народният представител от „Патриотичен фронт“ Славчо Атанасов отправи от парламентарната трибуна въпрос към министър на отбраната Николай Ненчев, относно права и социални придобивки на инвалиди, пострадали при изпълнение на войнския си дълг в Българската армия.

В питането си Атанасов акцентира върху тежкото социално положение на военноинвалидите първа група и тези с ТЕЛК, много от които имат трайни и тежки физически увреждания, но получават пенсии в минимален размер от 130 лева.

Моето предложение към Вас, г-н министър, е инвалидите от тази категория да бъдат приравнени по права с ветераните от войните, за да могат да ползват по-адекватни социални привилегии, каза от трибуната Славчо Атанасов. Едно от важните за тези хора с увреждания неща е да могат да ползват напълно безплатно балнеолечебните заведения и санаториуми, които подържат здравето им и където сега се налага да доплащат за рехабилитацията, допълни още Атанасов.

От своя страна военният министър Николай Ненчев пое личен ангажимент да предложи на обсъждане посочените в питането искания на председателствания от него Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните. Искам да ви уверя, че министерството на отбраната има готовност да сформира междуведомствена работна група за обсъждане на направените от Вас предложения, така и на вече правени предложения от Съюза на военноинвалидите, каза министър Ненчев в отговор на Славчо Атанасов.   

Благодаря на министър Ненчев за поетия ангажимент да се подобри положението на тези хора и да бъдат приравнени към ветераните от войните, за да ползват безплатни лекарства, които засега те частично заплащат. Като офицер от резерва на Българската армия, поздравявам г-н министъра с ангажимента, който поема и съм убеден, че той ще приеме лично и ръководството на Съюза на военноинвалидите, за да обсъди с тях нужните промени, каза в реплика Славчо Атанасов.   

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина