Изпрати Новина

Сигнализирайте ни за измами, скандали и очевидни несправедливости в обществото – здравеопазване, образование, околна среда, култура, социални феномени, нередности в транспорта и пътните знаци, социални проблеми – наркокомуни, домове за хора в неравностойно положение, сираци, политика – съдебна, законодателна, изпълнителна власт. Сигнализирайте ни за корупция на всякакво ниво.

Не се колебайте да ни потърсите и ако видите животни, които се гледат в лоши условия или биват изтезавани и се нуждаят от помощ!

Пишете ни на имейл: [email protected]

Сигнализирай сега! ?

    Back to top button