Район „Тракия” подновява набирането на преброители

Градът Новини

От 25-ти май в кметството на район „Тракия” започва набирането на документи за участие в Преброяване 2021.

Желаещите да се включат  като преброители в преброяването на населението и жилищния фонд в район „Тракия” – Община Пловдив, могат да подадат своите в деловодството на бул. „Освобождение” 63.

От администрацията изразяват готовност да окажат пълно съдействие на гражданите, като им предоставят необходимите за попълване документи – заявление за кандидатстване и съгласие за обработване на лични данни.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование, автобиография по одобрения формат, документ от банка, удостоверяващ IBAN.

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (www.census2021.bg/) или от сайта на район „Тракия“ (www.trakia-plovdiv.bg).

За извършване на дейностите по преброяване на населението и жилищния фонд могат да кандидатстват лица, навършили пълнолетие, в това число пенсионери и студенти. Те трябва да имат завършено минимум средно образование, да не са осъждани за престъпления от общ характер и да не са поставени под запрещение.

В момента НСИ провежда кампания за потвърждаване на участието на лицата, които вече са подали заявления. То ще продължи до 25-ти май. Гражданите, които миналата година са подали заявления за участие в Преброяване 2021, не е необходимо да го правят отново.

Преброяването ще се извърши в периода 7 септември – 3 октомври 2021 г.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.