Подтепето

разследване

13 Май, 2017

Семейство от Кючук Париж от години води борба с незакона сграда в двора си

Хората разказват за мистериозно изчезващи преписки в кметството, административни и правни нарушения 

Мистериозният филм, в който живеят от 1994 година, разказва как къща е въведена в експлоатация без никакви одобрени проекти, а само със заснемане на извършено строителство

Те поставят редица въпроси, а казусът им вече стигна до съда

Заведено е дело срещу администрацията на район Южен

Таня Кънева

Брат и сестра от пловдивският район „Южен“ потърсиха редакцията на Под тепето, за да разкажат за дългогодишната си борба срещу незаконна сграда в двора на къщата им, намиращи се в парцел съсобственост с техен близък родственик. 

Според тях, главен архитект на район „Южен“, Община Пловдив е издал Удостоверение за ползване на незавършен строеж – сграда І-Б, която е без покрив и стърчащи  арматурни железа над плочата на 2-ри жилищен етаж. Спорната сградата не е измазана цялостно отвън и се намира на административен адрес  гр. Пловдив, ул. „Тодор Александров“  № 21.

Пловдивчаните Румен и Маргарита Апостолови поставят редица резонни въпроси, като: отговаря  ли  на правилата и нормите за безопасност  при строителството на  сгради този обект и  така построената сграда не застрашава ли живота и здравето на ползвателите й. 

Твърденията и въпросите им почиват на документи и дългогодишно ходене по институциите в  доказване на правдата. Вижте обоснованият с факти, документи и снимки разказ на Апостолови.

„Този строеж няма валидно Разрешение за строеж /РС/ № 42 / 15.06.1995г. – сградата  не е построена в срока на това РС,  същото не е заверено за удължаване на срока му , както и няма заверка за етапност на строителството , откъдето следва че и строителните книжа въз основа на които е издадено това РС са загубили правното си действие.

На 27.05.1994г., въз основа на действащия ЗРП и КЗСП, предвиждащ изцяло ново жилищно застрояване в имота, е издадена виза за проучване и проектиране на нова жилищна сграда на 4 етажа и мансардно покриване. Одобрен  e идеен проект за нова жилищна сграда в парцел Х-305,кв.8 по плана на Въстанически -север  с три тела /секции/ на фуга, означени условно като сграда 1а, 1б и 1в.

На 15.06.1995г. е издадено Разрешение за строеж № 42 за изграждане на нова жилищна сграда 1б в парцела. 

Строителството на сграда 1б по така издаденото РС фактически не е започвало –  няма съставен/издаден Протокол за определяне на строителна линия и ниво от администрацията издала РС

Сградата  построена  на петното на предвидената нова жилищна сграда І-Б , няма одобрени проекти / архитектура и конструкции /, а е извършено заснемане на вече построеното без проекти.

Така първи жилищен етаж е построен върху паянтов приземен етаж , преустроен през 1992 г. в „кафе аперитив” разрешен на основание чл.120 от ППТСУ /отменен/ т.е. като временно строителство и е следвало да бъде премахнат. Под част от този паянтов приземен етаж е съществувала изба на ниво (-2,40).  По късно през 1995 г. без конструктивни промени при заснемане на подземното ниво  е установено , че  същото вече е на кота (-2,60)  и с много по-големи размери  като има изградена и  вътрешна стълба  която води до приземния етаж. При заснемането на приземния етаж също  без конструктивни промени същият е с други  размери  и конфигурация  различна от разрешеното през 1992 г. преустройство на част от жил.сграда в „кафе аперитив”.

През 2014 г. същото подземно помещение отново е заснето , отново без конструктивни промени при което нивото вече е установено на (-3,50).

Предвижданията на ЗРП, издадената на 27.05.1994г. виза за идеен проект, одобрения  идеен проект и визата от 13.10.1994г. за жилищна сграда І б касаят нова жилищна сграда, а не запазване на съществуващ партер с надстройки. Реално проекта от 1995г. не третира партера и сутерена на сграда 1б, т.е. няма проектни части за построените по-рано партер и сутерен.

През  2016 г.издаденото  РС № 42/15.06.1995г. за сграда І б , което е за нова жилищна сграда , а не е за надстройка над съществуваща сграда , е с изтекла давност  и проектите въз основа на които е било издадено са загубили правното си действие. Вместо да регистрира незаконния строеж (за което многократно е информиран) и да издаде заповед за забрана ползването на строежа, в нарушение на Закона главният архитект  на район Южен ,Община Пловдив издава Удостоверение за ползване на сграда І-Б, която е без покрив , не е довършена външно , завзети са и не са  довършени общи части от имота (входа към имота).“  

Пред репортерът ни Румен и Маргарита признаха, че са имали разговори с настоящия кмет на район „Южен“, който единствен от предшествениците си обърнал внимание на казуса им и пожелал да ги приеме. След изслушването Борислав Инчев назначил проверка, но според рапорта, който получил от служителите на кметството, наличните документи в администрацията по историята на сградата били изрядни и тя трябвало да бъде въведена в експлоатация. Нещо повече, въпросната проверка установила нередности в имота на жалбоподателите. Така казусът в момента е отнесен до компетентността на съда в Пловдив.

Заведено е дело срещу администрацията на район Южен, в исковата молба е записано да бъде отменено така въведеното в експлоатация жилище на въпросния адрес. „Поискахме няколко пъти от районната  администрация да представи документите, въз основа на които е въведено в експлоатация жилището, но не ги получихме, накрая съдът ги задължи да ги предоставят.

Сега магистратите са призовали да се яви собственикът на спорната сграда, като заинтересован страна по делото. В съдебно заседание поискахме от съда да бъде назначена техническа експертиза, която да отговори на конкретни въпроси,“ разказа Маргарита Апостолова.

Потърсен за коментар кметът на района Борислав Инчев каза, че случаят трябва да бъде решен от българския съд. Той допълни, че винаги предупреждава хората, които искат съдействие при решаване на правен спор, че е възможно те да се окажат от грешната страна.

Заседание по делото има идния вторник. Под тепето ще проследи развитието на случая. 

Семейство Апостолови пита „какво може да накара един главен архитект в районна Общинска администрация да наруши Закона за устройство на територията и дава варианти на отговори: некомпетентност, чувство за безнаказаност или много добра мотивация.  Хората очакват да получат отговор от магистратите, след като десетки години не го получават от компетентните служители на районното кметство.

Няма направени коментари
Още от рубриката "разследване"

Подобни новини