Под небето

ЕК повежда битка за по-чист въздух за всички

Представят нов инструмент, който позволява на гражданите да проверяват в реално време качеството на въздуха там, където живеят

Европейската агенция за околна среда ще представи нов инструмент, наречен Индекс за качеството на въздуха, който ще позволява на гражданите да проверяват в почти реално време качеството на въздуха там, където живеят. Това ще се случи на предстоящия Форум за чист въздух, който ще се проведе в Париж на 16 и 17 ноември.

Замърсяването на въздуха е огромен проблем. За гражданите на ЕС замърсяването на въздуха е екологичен проблем номер едно след промените в климата. Това е също и причина номер едно от екологична гледна точка за случаите на преждевременна смърт в ЕС – повече от 400 000 всяка година. Той засяга в най-голяма степен жителите на градовете. От астма и сърдечни заболявания до рак на белите дробове – лошото качество на въздуха е причина за хроничните здравословни проблеми на милиони европейци. Това е и огромно икономическо бреме, тъй като ни струва над 20 милиарда евро годишно,са част от данните, които от Европейската агенция за околна среда предоставят преди началото на екологичния Форум за чист въздух. В Париж ще бъдат поставени проблемите със замърсяването на въздуха на международната сцена, събирайки на едно място експерти, заинтересовани лица и лица, отговарящи за взимането на решения, за да споделят знанията си и да обсъдят успешни решения. Тази година Форумът за чист въздух ще се фокусира върху три теми: качество на  въздуха в градовете, селско стопанство и качество на  въздух, и бизнес възможности, свързани с чистия въздух.

Политиките на ЕС за чист въздух допринесоха много за намаляването на замърсителите във въздуха и помогнаха да се гарантира въздухът, който дишаме,  да е здравословен. Ясно е обаче, че са необходими още действия в тази посока.

Вече повече от две десетилетия в ЕС са в действие правилата за максимално допустимите равнища на замърсители във въздуха, но въпреки това 130 европейски града все още не успяват да отговорят на съществуващите стандарти за качеството на въздуха. Заведени са 30 процедури за нарушение срещу 20 от 28-те държави членки  за превишени нива на най-малко един от следните три замърсителя – прахови частици, азотен диоксид и серен диоксид.

Съществуват редица мерки за подобряване на качеството на въздуха. От селското стопанство и промишлеността до енергетиката, сухопътния транспорт и битовото отопление  – причините за замърсяването на въздуха са многобройни. Справянето с проблема изисква сътрудничество между различните икономически сектори и нива на вземане на решения.
Начините за намаляване на замърсяването, които също така ускоряват преминаването към икономика с ниски въглеродни емисии, включват:  намаляване на превоза и потреблението на горива, преминаване към електрически автомобили, по-екологичен градски транспорт и изграждане на мащабни велосипедни мрежи. Едно от най-ефективните решения е намаляването на емисиите от дизеловите двигатели.  

Освен това качеството на въздуха може да се подобри чрез по-чисти промишлени процеси, намаляване на емисиите на амоняк чрез складиране на оборския тор в закрити помещения, преминаване към централно отопление, ползващо топлина от промишлеността или възобновяема енергия, и подобряване на енергийната ефективност на сградите.
Наред с това ЕС осигурява и специално финансиране, с което да подпомогне подобряването на качеството на въздуха на континента, например чрез програмата LIFE, която подкрепя проекти в сферата на околната среда, опазването на природата и борбата с климатичните промени в целия ЕС.  

„Прекалено много хора дишат въздух, който може да застраши тяхното здраве. Това оказва огромен натиск върху нашите здравни системи и влияе на производителността на труда. Въведохме стандарти за качество на въздуха и трябва да гарантираме, че те се спазват в целия ЕС, за да подобрим здравето на нашите граждани. Пълното прилагане на правилата на ЕС относно чистотата на въздуха ще намали броя на случаите на преждевременна смърт с близо 50% до 2030 г.“, казва Кармену Вела – европейският комисар, отговарящ за околната среда, морското дело и рибарството.

 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина