Градът

Филателистите в Пловдив отбелязват юбилей от създаването на филателното движение в България

Първото филателно дружество в страната е основано в Пловдив през 1892 г.

Валидират  марка по проект на  пловдивският художник Петър Чучулигов

Първото филателно дружество в страната е основано в Пловдив през 1892 г., когато се провежда Първото българско земеделско-промишлено изложение. Тогава за първи път в България се случват три неща – първа илюстрована пощенска карта, първа временна пощенска станция и първи специални пощенски печат. Специално за Пловдивския панаир се издава пощенска карта с таксов знак 5 стотинки „Малък лъв“ с илюстрация и текст „Първо българско изложение в Пловдив“. Панаирът е бил посетен от над 160 000 души от целия свят. Така страната ни изпреварва почти всички европейски държави, като издава една от първите в света илюстровани пощенски карти с таксов печат. Затова не е случайно, че именно в Пловдив се появяват първите в страната колекционери на пощенски марки – т. нар. „тимброфили“. Един от тях е Антон Карапитов, който е от първите колекционери и филателни търговци след Освобождението, разпространител на най-рядката за времето си българска пощенска марка „5 стотинки, Голям лъв, розова“, открита през 1884 г.

Пловдивското филателно дружество е носител на множество отличия. Сред тях орден „Кирил и Методий“ (III степен), Златна значка на СФБ, плакет от Народното събрание и много други.

С валидиране на пощенска марка ще се отбележи юбилей от създаването на филателното движение в България. Ще бъде пуснато в употреба издание на тема „125 години Пловдивско филателно дружество – начало на организираното филателно движение в България“. Изданието се състои от пощенска марка с номинална стойност 1,50 лева. Тя е в тираж 10 100 броя и специален пощенски печат. Автор на проекта е пловдивският художник Петър Чучулигов, който преди две седмици откри изложба „Портрети и символи“. Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в пощенската станция в центъра на Пловдив за три работни дни, считано от датата на валидиране.

Събитието ще се проведе на 20 април 2018 г. (петък) от 11.30 часа във филателния магазин на Централна поща. На него ще присъстват главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД Деян Дънешки, представители на Министерството на транспорта, съобщенията и информационните технологии, на Министерството на културата, депутатът и председател на Съюза на българските филателисти Спас Панчев, Георги Дечев – заместник-председател и редактор на списание „Филателен преглед“, дългогодишният председател на Пловдивското филателно дружество Стефан Стефанов и много филателисти.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина