Познайте кой спря обществената поръчка за площад „Централен“ ?

Под ножа

„Бизнесдамата“ Анка Ангелова, собственик на "Ремс строй" ЕООД, която блокира поръчката за галерията на Гладстон, продължава нагоре  

Мистериозната мениджърка с 49 фирми обжалва разяснение на Община Пловдив по обществената поръчка „Облагородяване на територията на Площад „Централен“ – гр. Пловдив”. Припомняме, че срокът за подаване на оферти по инженеринга на площад Централен изтичаше днес, а утре конкурсната комисия планираше публичното им отваряне.

В края на изтеклата работна седмица на интернет страницата на Община Пловдив в раздел „Профил на купувача“ е публикувана информация за спиране на процедурата до произнасяне на компетентните органи:

„Във връзка с разпоредбите на чл. 203, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП и методическо указание  № МУ–3/22.05.2017г. на Агенцията по обществени поръчки, Ви уведомяваме за следното:

На дата 02.02.2018 г.  в Община Пловдив е постъпила жалба с Вх.№ 17Ф9125-(2)/ 02.02.2018 г.  срещу Разяснение с изх.№ 17Ф9125(1)/ 24.01.2018 г. на Възложителя по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Облагородяване на територията на Площад „Централен“ – гр. Пловдив”, открита с Решение № 17РОП95/ 08.12.2017 г. Жалбата е регистрирана и в Комисия за защита на конкуренцията под ВХР-266-02.02.2018, като в нея се съдържа искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“.

С оглед на гореизложеното, всички действия по хода на процедурата се преустановяват до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

В случай, че искането за временна мярка бъде отхвърлено, сроковете за подаване на оферти ще бъдат удължени, в съответствие с разпоредбите на чл. 100, ал. 11 от ЗОП и чл. 28, ал. 5 от ППЗОП.“

Въпросният документ, който небезизвестната  фирма „Ремс строй” ЕООД  от гр. Антоново, Търговишка област, протестира касае отговори на постъпили въпроси по конкурсната документация. В него става дума за разяснения по критериите за оценка в частта „срок за изпълнение на обектите от 1 -5“, според възложителя линейният график не подлежи на оценка, но е елемент от техническото изпълнение, което пък подлежи. Има обяснения по линейния график за всеки етап от петте отделни позиции, както и това кога срока от 800 дни спира да тече – при съгласуване на проектите в институциите.

„Бизнесдамата“ Анка Ангелова, собственик на "Ремс строй" ЕООД е мистериозна 50-годишната жена от ромски произход, която стана нарицателно само за няколко месеца на територията на Пловдив. Жалби от името на тази фирма стопираха обществената поръчка за 20 млн. лева, която предвиждаше цялостно благоустрояване на квартала  в карето между  бул. „Кн. Мария Луиза”, ул. „Митрополит Панарет”, бул. „Марица – юг” от Водната палата до моста на Адата и бул. „Шести  септември”. Това се случи през декември 2017-а година.

Няколко седмици преди това Анка блокира и процедурата за събаряне, проектиране и строеж на новата художествена галерия на ул. "Гладстон" 32, използвайки същата схема – "Ремс строй" възрази срещу разясненията на общината каква работа трябва да бъде свършена на обекта на Дружеството на пловдивските художници.  

Припомняме, че на името на Ангелова са регистрирани общо 49 еднолични дружества в няколко градове, като повечето дружества са с капитал от символичните два лева. Една от версиите според общинската управа е, че някой целенасочено саботира големите обекти в Пловдив.

Споделете ни във:

1 коментар

  1. Мстериозната Анка е разбира се Supa Bar, които блокира строежа на галерията, толкова месеца, колкото са необходими за преустроиството на новия локал. Духайте супата Снежнанка и художничетата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.