ГрадътНовини

ПО ПРОЕКТ СЪЗДАВАТ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА В ПЛОВДИВ

Да се създаде благоприятна бизнес среда в големите областни градове чрез включване на гражданския потенциал при вземането на публични решения, това е основната цел на проекта „Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за създаване на благоприятна бизнес среда“, съобщи на пресконференция Ганчо Колаксъзов – ръководител на проекта и председател на УС на Института за технологичен трансфер и иновации-Пловдив. Неправителствената организация е партньор по проекта, а бенефициент е Сдружение „Център за правна защита“. Финансирането е осигурено от ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. Общата
стойност на инвестицията е 47 970, 90 лв.


По проекта ще бъдат идентифицирани факторите, възпрепятстващи изграждането на благоприятни условия за развиване на бизнес, ще се проучат добри практики и иновативни решения с доказана ефективност в тази посока. На базата на резултатите от анализите ще бъдат определени обществените потребности от политики, касаещи проблема. Сред дейностите е и изготвяне на набор от активности за включване на бизнеса и гражданите във формиране на решения за осигуряване на благоприятна бизнес среда. За да се повиши обществената осведоменост относно възможностите и механизмите за гражданско участие в процесите за подобряване на условията за бизнес, ще бъде организирана широка информационна кампания.

Като резултат от изпълнението на проекта ще бъде оформено и внесено по административния ред предложение за създаване на „Обществен съвет за развитие на бизнеса“ към Областна администрация-Пловдив, в който да се включат представители на бизнеса, НПО и социално-икономическите партньори. Целта на инициативата е да се работи в сътрудничество при вземане на решения, формиране на позиции, становища и приемане на публични политики, водещи до развитие на благоприятна бизнес среда. По проекта ще бъде разработен и анализ с препоръки.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина