ЗдравеНовини

Евробарометър: 50% от европейците вярват, че антибиотиците унищожават вируси

В навечерието на Европейския ден на осведомеността относно антибиотиците, общоевропейско проучване на антимикробната резистентност показа, че половината европейци продължават погрешно да вярват, че антибиотиците унищожават вируси.

Същевременно 23 % от респондентите са вземали антибиотици през последната година, което е най-ниската цифра от 2009 г. насам и ясно показва, че усилията на държавите членки и Комисията да повишат осведомеността на гражданите за рисковете от прекалената употреба на антибиотици се отплащат. Но е нужна още много работа.

Антимикробната резистентност (АМР) представлява един от най-големите рискове за здравето на човека и една от 3-те най-сериозни заплахи, установени от Европейския орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации към Комисията (HERA), които изискват мерки за координация на равнището на ЕС. Нови данни, публикувани днес от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), показват, че в целия Европейски съюз, Исландия и Норвегия всяка година от резистентни на антибиотици инфекции умират над 35 000 души. Тези инфекции водят до допълнителни 1,5 млрд. евро разходи за здравеопазване и загуба на работоспособност в ЕС.

Проучване на Евробарометър

Специално проучване на Евробарометър, публикувано днес, съдържа преглед на отношението на европейците към антибиотиците. Основните резултати са:

  • Употребата на антибиотици достигна рекордно ниски нива: 23 % от европейците са заявили, че са вземали антибиотик в перорална форма през последната година, най-ниското ниво от 2009 година насам. Но тези данни варират от 42 % в Малта до 15 % в Швеция и Германия.
  • Около 8 % от антибиотиците се купуват без рецепта.
  • Голяма част от европейците са вземали антибиотик без основание (т.е. за вирусни инфекции или само симптоматично).

Проучването показва също притеснителна липса на осведоменост у гражданите за правилната употреба на антибиотиците:

  • Едва половината (50 %) от респондентите знаят, че антибиотиците не са ефективни срещу вируси;
  • Едва 3 от 10 европейци знаят, че ненужната употреба на антибиотици ги прави неефективни, че пиенето на антибиотици трябва да спре едва след като е приключило цялото лечение, че антибиотиците често имат странични ефекти, като диария, и че антибиотиците не са ефективни срещу простуда.

Данни на ECDC: рязко увеличение на антимикробната резистентност

Нови данни, публикувани днес от ECDC показват, че като цяло между 2016 и 2020 г. в ЕС/ЕИО броят на инфекциите и смъртните случаи, дължащи се на антимикробна резистентност, се е увеличил значително. Между 2017 и 2021 г. също има нарастване на броя и процента на съобщените инвазивни инфекции с Klebsiella pneumoniae и Acinetobacter spp., които са резистентни на карбапенеми, група антибиотици, които често се използват само в краен случай.

Общото потребление на антимикробни средства при хората (в сектора на първичната медицинска помощ и в болничния сектор) е спаднало с 23 % през периода 2012–2021 г. Това показва съществено намаление на ненужната употреба на тези лекарства, но потреблението на най-широкоспектърните антибиотици също така се е увеличило значително, особено в болниците. Например потреблението в болниците на карбапенеми е нараснало с 34 % между 2012 и 2021 г.

Какви действия е предприела Комисията за решаване на този въпрос?

Нарастващата заплаха води до необходимостта за справяне с АМР чрез подхода „Едно здраве“, като се вземат предвид взаимовръзките между здравето на човека, здравето на животните и околната среда. По-рано тази година влязоха в сила нови правила на ЕС, за да се гарантира, че най-важните за хуманната медицина антимикробни средства ще останат ефективни, като беше забранена употребата им във ветеринарната медицина.

Днес Комисията публикува и преглед на националните планове за действие „Едно здраве“ по отношение на АМР . Прегледът установи, че много държави членки биха имали полза от засилване на подхода „Едно здраве“ по отношение на АМР, като отчита въздействието от антибиотиците върху околната среда. Комисията също така публикува становище на експертната група относно ефективни начини за инвестиране в здравеопазването за управление на АМР в цялата система на здравеопазването.

През първата половина на 2023 г. Комисията ще засили дейността си във връзка с АМР посредством предложение за Препоръка на Съвета и като част от предложеното преразглеждане на законодателството на ЕС в областта на фармацевтичните продукти. По-късно през 2023 г. ЕС ще започне съвместно действие в размер на 50 млн. евро с държавите членки, Норвегия, Исландия и Украйна за АМР по линия на програмата EU4Health („ЕС в подкрепа на здравето“).

По линия на програмата на ЕС за научни изследвания „Хоризонт 2020“ бяха мобилизирани над 690 млн. евро в подкрепа на научните изследвания и иновациите в областта на АМР. През първите две години на програма Хоризонт Европа бяха заделени 32,5 млн. евро за 13 научноизследователски проекта в областта на антимикробната резистентност.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина