ГрадътИзбориМненияНовиниПод ножа

Освободиха шефа на Басейнова дирекция

Назначеният през януари за шеф на ключовата Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) Георги Велев е бил освободен от поста вчера, със заповед на министъра на околната среда и водите. За това съобщи самият той в коментар в личния си фейсбук профил. Заповедта за освобождаването му е била връчена вчера. На негово място е назначен Васил Узунов, началник на отдел „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.
“ Доколкото не съм забелязал приемствеността да е между силните страни на настоящето служебно правителство, не съм особено изненадан. Причини за освобождаване на ръководителя на административен орган, носещ изключително тежко бреме от последното десетилетие, винаги ще се намерят. Това, което мога да кажа с чиста съвест е, че през последните седем месеца вложих цялата ми енергия, ентусиазъм и мотивация, за да помогна максимално за въвеждане на ред, отваряне на институцията към гражданите и неправителствения сектор и решаване на тежки заварени казуси“, написа в социалната мрежа Велев.
Ето какво написа още той:
За съжаление, времето не беше достатъчно за кардинални промени и ми е пределно ясно, че скоростта на разглеждане на документи в БД ИБР продължава да бъде много далеч от оптималната. Всеки второстепенен разпоредител с бюджетни средства в системата на МОСВ обаче оперира с годишно финансиране и брой служители, определени от министерството и няма съмнение, че към настоящия момент и двете са недостатъчни за изпълнение на многобройните задачи, възложени на институцията.
Няколко теми, по които бих искал да споделя отбелязания напредък:
1. Бяха назначени двама нови служители и тече конкурс на трети експерт, които да подпомагат дейността по издаване на разрешителни и така да се намали забавянето в преписките. Всички свободни позиции в БД ИБР се заеха, така че да няма празни щатове и институцията да функционира по-ефективно.
2. Въведохме електронно банкиране, което е първата (малка) стъпка за преминаване към изцяло електронен документооборот.
3. Определянето на санитарно-охранителните зони около питейните водоизточници в с. Белащица е на финална права и в началото на септември процедурата би следвало да завърши със заповед на директора на БД ИБР. По този начин максимално ще се защити обществения интерес и правото на чиста вода на гражданите.
4. Беше отнето разрешителното за поддържане проводимостта на р. Марица чрез изземване на наносни отложения след множество констатирани нарушения на титуляря „Строймаш“ ЕООД. Всички подобни разрешителни, представляващи потенциален риск за водните обекти, се контролираха постоянно.
5. В рамките на компетентността си, БД ИБР участва в процеса по установяване на действителните последици от функционирането на кариерата за добив на пясък и чакъл в близост до с. Мирянци. На ход са МОСВ и РИОСВ – Пазарджик.
6. Процедурата по издаване на разрешително за хидровъзел „Яденица“, за което административният орган беше осъден от ВАС в края на 2021 г., се доведе до фаза издаване на публично обявление. Ясно е, че темата е крайно противоречива, но в хода на събиране на документи и комуникация с МОСВ, МЕ, НЕК ЕАД и останалите заинтересовани страни максимално спазвахме закона във всяка една стъпка.
Мога да пиша за още много заплетени казуси, на които търсехме решение и времето не стигна, но не това е целта на този пост.
Искам да благодаря още веднъж на всички колеги в БД ИБР, с които работихме заедно – за техния професионализъм, отдаденост и ценни съвети.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина