Представят резултатите от първия регионален проект за интегриране на имигранти

Под небето

Бенефициент е Европейският колеж по икономика и управление, основните анализи и препоръки са включени в наръчник за областните администрации

Image title
Резултатите от първия регионален проект за интеграция на граждани от трети страни ще съобщи на кръгла маса утре, 26 юни, екипът на Европейския колеж по икономика и управление и експертите проф. д-р Кръстьо Петков и Мариана Христова. Събитието ще се проведе в Областна администрация – Пловдив и на него ще присъстват представители на областните съвети за сътрудничество по етнически и имиграционни въпроси (ОССЕИВ), на земляческите организации и неправителствени структури.

По време на кръглата маса ще бъдат оповестени броят на пребиваващите в Южен Централен район имигранти и динамиката на имиграцията откакто България е член на ЕС. Ще бъде представен и първият у нас специализиран наръчник за работа с гражданите от трети страни. Той включва направените изследвания, анализи и препоръки и екземпляри от него ще бъдат раздадени на служителите в ОССЕИВ в областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали.

Проектът BG EIF 2010/01-05.03 „Изграждане на капацитет и утвърждаване на добри практики в Южен Централен район за интеграция на граждани от трети страни” се осъществява от април до края юни т. г. с подкрепата на Областна администрация – Пловдив. Основната цел е да представи модел за интеграция на чужденци от страни извън ЕС, които искат да пребивават легално у нас, обясни проф. Петков.

Европейският колеж по икономика и управление в Пловдив е бенефициент на този проект, финансиран от Европейския интеграционен фонд. Това потвърди неговият ръководител и преподавател в ЕКИУ Константин Писков. Проф. д-р Кръстьо Петков е научен ръководител, а Мариана Христова е водещ експерт. От страна на висшето училище участват още преподавателите Жан Виденов, Веселин Лулански, Елица Христова, Евелина Желчева.

Териториалният обхват на Проект BG EIF 2010/01-05.03 изцяло покрива Южен Централен район – областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково. С направените проучвания и анализи ще се оптимизира работата на всички институции на национално, регионално и местно ниво, гражданските организации, неправителствения сектор и самата имигрантска общност, каза Константин Писков.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.