ГрадътИзбориНовини

Важни срокове за предстоящите избори

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022г., общинска администрация Пловдив уведомява:

В срок до 17.09.2022 г.(събота) избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в съответното изборно помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма, чрез заявление до районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез писмо, факс или на електронна поща [email protected], (чл.37, ал.1 от Изборния кодекс).

В срок до 17.09.2022г. (чл. 34, ал.3 от Изборния кодекс), кандидатите за народни представители за Народно събрание, членовете на районната избирателна комисия и наблюдателите могат да подадат заявления до районната администрация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място.

Избирател, чийто настоящ адрес е в град Пловдив, а постоянният адрес е в друго населено място, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) в срок до 17.09.2022 г. в районната администрация по настоящия му адрес.

Всеки избирател, в срок до 24.09.2022г., може да подаде до кмета на общината или кмета на района заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал.2 от Изборния кодекс).

Районните администрации в Община Пловдив ще осигурят приемането на заявления от граждани и в съботните дни – на 17 и 24.09.2022г. от 8.30ч. до 17.00ч.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина