АктуалноМненияПод ножа

РИОСВ установи нарушения и даде предписания на кариерата в Белащица

Неорганизирано емитиране на прах бе засечено на площадката на кариера „Цех Родопи“

РИОСВ установи неорганизирано емитиране на прах на площадката на кариера „Цех Родопи“ в землището на Белащица. Това стана в съвместна среща с представители на Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието, храните и горите, Инспекцията по труда – Пловдив, „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД, ПК „Екогласност“, жители от селата Белащица, Гълъбово и община Куклен.

На място бе констатирано нарушаване дължината на ръкава към транспортна лента на сортиращата инсталация и изнесен прах по републиканската пътна мрежа в участъка от кариерата до кантара на обекта. На концесионерите на двете кариери са дадени предписания за увеличаване кратността на измиване на вътрешните пътища, недопускане работа на инсталациите без оросителна система, включително и създаване на водна завеса. Изискванията са концесионерите да измиват частта от републиканската пътна мрежа, използвана от дружеството за недопускане на неорганизирано емитиране на прах при движение на транспортните средства, ползващи пътя. Срокът за изпълнение на предписанията е седмица от датата на получаването им.

Кариерите са разположени в район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, в който нивата на показател фини прахови частици са превишени. РИОСВ – Пловдив се е произнесла на 17 юли 2018 г. за новата концесионна площ „да се извърши ОВОС”, тъй като се очаква значително вредно въздействие върху здравето на хората и околната среда. В заданието за изготвяне на доклада по ОВОС ще залегне отчитане влиянието на всички инвестиционни намерения в района, включително оценка на кумулативния ефект от двете съществуващи кариери. Като се отчита влошеното качество на атмосферния въздух в Агломерация Пловдив, извършването на дейности, които допринасят за увеличаване на ФПЧ във въздуха е нецелесъобразно за опазване на здравето на хората и околната среда. В тази връзка кметовете на общини е препоръчително да не отреждат терени за такъв тип дейности.

На срещата не присъстваха представители на община Родопи и кметство Белащица. По този повод РИОСВ – Пловдив е информирала кмета на община Родопи във връзка с изпълнение на законовите му задължения за контрол на качеството на атмосферния въздух, както и определяне на схема или график за транспорт на добития инертен материал от кариерите, съгласно екологичното законодателство.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина