АктуалноЗелен градНовини

Екоинспекцията разпореди оценки за две кариери до Пловдив

Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) разпореди задължителното извършване на процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на две инвестиционни предложения за добив и преработка на подземни богатства. Те се намират на териториите на село Шишманци в община Раковски и село Дълго поле, община Калояново.

По първото дружеството „Холсим кариерни материали“ иска да разшири добива на варовици от кариерата край пловдивското село Шишманци.

Припомням, че Четвърти протест на жителите на Шишманци неколкократко протестираха през пролетта срещу разширяването на кариерата.  

Екоинспекцията откри незаконна кариера за добив на инертни материали край Шишманци.

По второто инвестиционно намерение същата фирма иска да разшири добива на строителни материали от река Стряма, край село Дълго поле.

От РИОСВ уточняват, че следва инвеститорът да осигури изработване на задания за обхват и съдържание на ОВОС. Екионспекцията РИОСВ ще проведе консултации с редица институции: РЗИ – Пловдив, Басейновата дирекция, „ВиК“ ЕООД – Пловдив, РД на ПБЗН, Областната дирекция „Земеделие“, както и с двете общини, в чийто обхват са находищата. После предстои изготвяне на Доклади за ОВОС от експерти. Въпросните доклади подлежат на обществено обсъждане и разглеждане на Експертен екологичен съвет.

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че проверка е показала липса на дейност на кариерата над Горнослав.

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по програми за свободата на словото и разследваща журналистика.

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина