АктуалноЗелен градНовиниПо следитеПод лупа

Концесионерът на кариерата над Белащица влиза в р. Стряма

Дружеството „Холсим“ – концесионер на няколко находища за инертни материали в Пловдив, включително и на едната кариера над Белащица, е сключило договор с Областна управа Пловдив за подобряване проводимостта на речното корито на река Стряма. Според договореността фирмата има право да добива инертни материали от реката за срок от 3 години.

Предстои РИОСВ и Басейнова дирекция да се произнесат относно допустимостта на инвестиционното предложение, както и дали е необходимо да се извършва процедура по ОВОС/Оценка за въздействие върху околната среда/. Припомняме, че зоната попада в обхвата на защитена зона от Натура 2000.

Припомняме, че през есента на 2022-а година река Стряма преля и наводни няколко Карловски села.

Според информацията подадена към Екоинспекцията в инвестиционно предложение от Холсим, описващо как ще се извърши процеса в землището на Ръжево Конаре, става ясно, че участъкът, в който ще се работи е дълъг 1134 м. Общото количество на инертен материал, определен за изземване се равнява на 71 068 мЗ.

Фирмата описва, че иззетият инертен материал ще се депонира на собствена площадка в непосредствена близост до участъка. Там пясъкът щял да се съхранява временно, а после ще се връща обратно в чертите на Стряма за укрепване на ерозиралите участъци.

Междувременно на дружеството се вменява да премахне самораслата дървесна и храстовидна растителност в коритото на Стряма.

Карта на корицата: Син контур: Очертанията на участъка, който Холсим ще чисти 
Зелен контур: Обхват на защитена зона по Натура 2000/ Източник: Родопиинфо

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по програми за свободата на словото и разследваща журналистика.

2 коментари

  1. Чyвали сте за подобрената формyла на Bиагpa, кoято е 3 пъти по-eфективнa и напълно бeзопаcна на всяка възpаст, както и лекyва мъжки зaболявaния и пoдмлaдява. Аз лично го опитax и сега го препоръчвам на вcички. Ето какво пишaт за нея:– https://do.my/bluestone

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина