АктуалноБизнесБългарияНовиниРазследванеСъд

Концесионерът на кариерата в Белащица осъди държавата за 35 млн. лева

Върховният административен съд гледа днес жалба на МИ срещу решение на Административния съд – София град, с което ведомството е осъдено да плати на „Европейски пътища“ претенции за над 33,882 млн. лв.

Съдебният казус със спряната концесия поражда съмнения за фиктивни щети

Пред интересен казус е изправен Върховният административен съд, който в четвъртък, 9 ноември, се събира заради жалба на енергийното министерство. Тя е срещу решение на Административен съд-София град, което осъжда ведомството да плати 34.5 млн. лв. на пътно-строителната фирма „Европейски пътища“ – един от редовните участници в пътни обществени поръчки и изпълнител на много от тях.

Какво е общото между енергетиката и пътищата

Това е кариерата за добив на инертни материали „Белащица – Юг“ край Пловдив. През 2008 г. правителството на Сергей Станишев я дава на концесия на дружеството „Пътища Пловдив“, което днес вече се казва „Европейски пътища“. През февруари 2020 г., след като междувременно находищата за строителни материали са минали от регионалното към енергийното ведомство, тогавашният министър Теменужка Петкова решава да прекрати предсрочно концесията, изтичаща след две години. Мотивира се с постановени от ековедомството нарушения на изискванията за опазване на въздуха. Всъщност срещу дейността на кариерата тогава имаше много протести на местни жители, които се оплакваха именно от замърсяванията на камионите, извозващи добитите материали.

Концесионерът обжалва пред Пловдивския административен съд, който през юни 2021 г. отменя като незаконно решението на Теменужка Петкова. Това дава повод на „Европейски пътища“ да заведе дело срещу Министерството на енергетиката (МЕ) в Административен съд – София град. Причината е, че докато кариерата е била затворена от 27 февруари 2020 г. до 10 юни 2021 г., дружеството е претърпяло финансови щети, тъй като е имало сключени договори за доставка на строителни материали. Част от тях са били развалени, а други дружеството било принудено да изпълнява, купувайки от трети страни. Самото то, като изпълнител по редица обществени поръчки, свързани с реконструкция, рехабилитация и поддържане на пътната мрежа в страната, се е нуждаело от значителни количества скални фракции, които също се наложило да бъдат пазарувани от другаде и това оскъпило дейността му. Отделно са претендирани пропуснати ползи от непродадени материали, които дружеството би добило, ако не е било затворено. Посочени са и загуби от това, че е трябвало да плаща лизингови вноски за машини, които не можело да ползва и да върне инвестицията си в тях.

Щети за 33.8 млн. лв. или измама

Претенциите са за над 33.882 млн. лв., в които влизат и лихвите. Съдът ги уважава, плюс отделно адвокатски хонорари за 650 хиляди лева.

По всичко изглежда, че справедливостта е възтържествувала.

Но дали е така?

Протоколите от двете заседания на Административния съд – София град, разкриват интересен подход на съдийския състав при разглеждането на доказателствата по делото и на съдебно-счетоводната експертиза за претърпените щети от „Европейски пътища“. Напълно се игнорира фактът, че част от договорите му са със свързани с ищеца лица като „Евро строй кънстракшън“ и „Грома Холд“. Също така те са с нетипични ценови и времеви условия, както и огромни като суми авансови преводи. Съдът също така не уважава въпроси на енергийното ведомство по взетите в съдебно-счетоводната експертиза цени на скалните материали за извеждане на тезата за загуби и пропуснати ползи. Също така не допуска в залата да бъдат представени самите договори, по които „Европейски пътища“ твърди, че търпи загуби и щети. Внесени са само фактурите.

Според МЕ има фиктивна сделка между майка и син

В жалбата си до Върховния административен съд (ВАС) от Министерството на енергетиката определят като привидна и симулативна сделка между „Европейски пътища“ и „Грома Холд“. Според ведомството нито находището „Белащица – юг“ има капацитет да осигури записаните в договора количества инертни материали, нито пък подобни обеми – 2.5 млн. тона, са били нужни на „Грома Холд“. Обръща се внимание и на това, че в договора с „Грома Холд“ изрично е записан аванс в размер на 80% от цената на двегодишния договор за 14 млн. лв., което не е пазарна практика. В жалбата срещу присъденото обезщетение се отбелязва също, че подобна уговорка липсва в останалите сходни договори на „Европейски пътища“ с дружествата „Пътремонт“, „Венигаз“ и „ПСТ Груп“, по които също са претендирани претърпени щети.

„Считаме, че свързаните лица „Европейски пътища“ и „Грома Холд“ ЕООД ( майка и син) са се наговорили да „сключат“ договора и да създадат привидна съпътстваща счетоводна документация и кореспонденция, за да може на тази база „Европейски пътища“ да предяви съдебни претенции срещу концедента и да получи неследващи му се облаги в размер на близо 14 милиона лева. Прикритата сделка е съглашението на „Европейски пътища“ и „Грома Холд“ ЕООД да създадат неистинска документация, която да позволи Министерството на енергетиката да бъде осъдено за вреди, които реално не са претърпени“, пише в жалбата на ведомството до ВАС.

Според данните в Търговския регистър 91.7 на сто от „Европейски пътища“ са на Анка Кирилова Савева. „Грома Холд“ – предишно „Агромах“ ЕООД, пък е еднолична собственост на сина ѝ Христо Асенов Савев. Въпреки това Административният съд – София град в хода на делото приема веднъж, че те не са свързани лица, втори път – че са, срещу което и възразява енергийното министерство.

Купуваш за 4 лв., продаваш пет пъти по-скъпо

Христо Савев също така е едноличен собственик на компанията „Глобъл Деливъри“, която притежава дружеството „Евро строй кънстракшън“. То също е страна по договори с „Европейски пътища“, по които се претендират щети, дължими от Министерството на енергетиката.

От ведомството обръщат внимание, че от документацията по приключилото на по-долна инстанция дело става ясно, че „Евро строй кънстракшън“ е продавало на „Европейски пътища“ инертни материали за около 21 лв./тон при положение, че ги е купило за 4.18 лв. Откъде е разликата в цената е въпрос, на който по време на заседанията на Административен съд – София град не е даден отговор. Не е била назначена и допълнителна експертиза, въпреки претенциите на адвоката на ведомството. Не е станало ясно и дали „Европейски пътища“ е търсило фракции от други находища.

Според министерството е важно да се провери какви са пазарните цени на взривената скална маса и скални фракции при други производители и дали сделките, които са извършвани с тези продукти от „Европейски пътища“ с „Евро строй кънстракшън“, са пазарни, което е в пряка връзка с присъдените вече финансови претенции.

(Едно)странна съдебно-счетоводна експертиза

Ведомството също така оспорва съдебно-счетоводната експертиза, тъй като тя е била изготвена изцяло по въпроси на ищеца „Европейски пътища“ и по документи, с които държавният орган не е бил запознат и нещо повече – не са били приложени по делото. И всичко това е станало преди да му бъде връчена исковата молба. Според министерството съдът първо трябва да се запознае с твърденията и на двете страни, за да може да прецени кои обстоятелства са спорни, респективно кои доказателствени искания са относими и необходими.

„Също толкова очевидно е, че допускането на доказателствено искане, без да се даде реципрочна възможност за същото на ответника, не осигурява равна възможност на насрещната страна за упражняване на правата ѝ“, пише в жалбата на Министерството на енергетиката, с която се иска да не се признава пълният размер на обезщетението от решението на долноинстанционния съд.

Източник: Mediapool

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина