Подтепето

темида

20 Дек, 2016

Предсрочна Коледа за 11 лишени от свобода

Коледа дойде предсрочно за 11 лишени от свобода днес. В ролята на Белобрадия старец влезе състав на пловдивския Окръжен съд, който разгледа общо 14 дела с предмет условно предсрочно освобождаване на затворници, като 11 молби бяха уважени.

Делата са образувани по предложение на Комисия, председателствана от началника на Затвора Пловдив, за освобождаване от изтърпяване на остатъка от наказанието „лишаване от свобода”. Съобразно разпоредбите на Наказателния кодекс, това е допустимо по отношение на осъдени, които с примерно поведение и честно отношение към труда са дали доказателства за своето поправяне, като са изтърпели не по-малко от половината от наложеното наказание, а за рецидивистите – две трети. Съдът намери, че за 11 осъдени лица са имали примерно поведение, съвестно са изпълнявали възложените им трудови задължения и неизтърпеният остатък от наложените им наказания е сравнително малък.

 

Няма направени коментари
Още от рубриката "темида"

Подобни новини