ГрадътНовини

Остават по-малко от два дни за подаване на коригиращи декларации

228 000 са гражданите и фирмите, подали годишни данъчни декларации в териториална дирекция на НАП Пловдив

Над 1,1 млн. физически и юридически лица са подали годишните си данъчни декларации в НАП, като повече от 3000 от формулярите са за корекции в декларираните данни.

В териториална дирекция на НАП Пловдив, в чийто обхват са и офисите в Кърджали, Пазарджик, Стара Загора, Смолян и Хасково, 228 000 са гражданите и фирмите, подали годишни данъчни декларации.

За област Пловдив подадените декларации са близо 101 000, като над 500 физически и юридически лица до момента сами са установили несъответствия и грешки в декларираните данни и са се възползвали от възможността да направят корекция.

Фирмите и гражданите имат по-малко от два дни, в които ще могат да подадат коригиращи декларации. До 30 септември те имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация.

Физическите лица могат да направят корекции в периода след 30 април до 30 септември. За юридическите лица, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, срокът започва след 30 юни и продължава до края на септември. Те подават коригиращата си декларация онлайн, чрез Портала за електронни услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи в сайта на приходната агенция или на телефоните на НАП: +359 2 9859 6801 или 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина