АктуалноБългарияГласовеМненияПод небето

И Община Пловдив се намеси в казуса с кариерите над Белащица

От кметството изразяват несъгласие с разширяването на концесията за добив на инертни материали от Родопската яка

Според администрацията кариерите влияят върху качеството на околната среда и на територията на града

Кметът пише писмо по темата до четирима министри

И Община Пловдив се намеси в казуса с кариерите над Белащица, срещу които вече няколко месеца протестират жителите на селата от Родопската яка. „Във връзка със сигнали, получени от жители на Пловдив и околни населени места, кметът на Пловдив инж. Иван Тотев изпрати до министрите на енергетиката Теменужка Петкова, на околната среда и водите Нено Димов, на здравеопазването Кирил Ананиев и на земеделието, храните и горите Румен Порожанов писма, в които се изразява становище за прекратяване процеса по издаване на разрешение за отдаване на концесия за добив на строителни материали в участък „Калоян“ от находище „Белащица“ на площ 50,534 дка, както и несъгласие за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства в площите „Сантала“ и „Сантала 2“”, обявяват от общината.

„Експертното мнение е, че това ще окаже кумулативно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Сред мотивите е близостта на кариерите в землището на с. Белащица, които се намират на около 10 км южно от Пловдив и на приблизително 3 км от землищната граница на община Пловдив. Наличието им се явява фактор за замърсяването на атмосферния въздух на населените места около находището, включително върху качеството на околната среда и на територията на община Пловдив”, е позицията на администрацията.

Жителите на близките населени места се чувстват пряко потърпевши от замърсяването на атмосферния въздух и високите нива на шум вследствие на многогодишния добив на инертни материали в региона, а пътят, по който те се транспортират, минава през жилищни зони.

„ Търсенето, проучването и разработването на нови добивни площи в района би довело до необратими последици за ландшафта, би влошило състоянието на компонентите на околната среда и би застрашило екологичното равновесие в региона. В изпратените становища се подчертава повишената чувствителността на гражданите на Пловдив и съседните общини във връзка с качеството на въздуха и нивата на шум в околната среда”, допълват от Община Пловдив. И уточняват, че със заповед на МОСВ за районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, в обхвата на „Агломерация Пловдив“ са включени общините Пловдив, Асеновград и Родопи.

 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина