МненияПод ножа

Адв. Веселина Александрова: Благодаря на общината за отделеното време за диалог. Но…

Защо залата е проектирана и приета без да отговаря на стандартите на „Международните спортни федерации“, пита градският лидер на „Да България”

Оценявам високо старанието на Община Пловдив да даде изчерпателен отговор на поставените от мен въпроси за осветлението на Колодрума. Но неизвестните остават. Така продължава диалогът с кметството градският лидер на „Да България” адвокат Веселина Александрова, след като преди два дни от дирекция „Обществени поръчки” отговориха на отвореното й писмо от преди седмица.

„Получих официален отговор от Община Пловдив (прикачени три страници по-долу) на изразените от мен притеснения за опорочена обществена поръчка, ограничаваща конкуренцията и за нерационално изразходване на публични средства. Посочих точно проблемните места по условията на поръчка и в отговора си Общината се мотивира пункт по пункт.

В мотивите Община Пловдив твърди, че критерият за подбор – притежаван от участника „опит за изпълнение на поръчката“, формулиран като „изграждане на осветителна система и/или допълване на съществуваща осветителна система, постигаща минимум 1200 лукса хоризонтална осветеност на с п о р т н а з а л а“ е недискриминационен. Процедурите по Закона за обществените поръчки са строго формални, което ще рече, че ако някой депозира заявление за участие по тази обществена поръчка и е изграждал всякакви осветителни системи (в изложбени галерии, в концертни зали т.н. ), но не и в спортна зала, то той няма необходимия опит и ще бъде дисквалифициран. Постигането на това ниво на осветеност в спортна зала зависи не от опита на участника, който ще изпълнява приложения към поръчката проект, а от осветителните тела които ще се монтират, техните параметри са водещи при осветеността. По-просто казано и онагледено, е следният пример – дадени са ми крушки от по 100 W, постигащи осветеност 200лукса, дава ми се задание да ги монтирам в хола и от мен се изисква да съм монтирала крушки в хол с осветеност 200 лукса, иначе ще бъда отстранена. За съжаление аз съм монтирала такива крушки в спалнята, в кухнята и в коридора, в хол не съм, значи нямам необходимия опит… Опитът за монтаж на едни или други по-мощни тела е еднакъв за всички видове тела от този вид. Относно мястото за монтаж, няма значение за монтажа дали се монтират осветителни тела на стадиони, спортни зали, летища или др. Монтажа си е монтаж навсякъде”, смята адв. Александрова.

И продължава: „ Относно мотива, че „…за да е постигната осветеност, отговаряща на изискванията за Международните спортни федерации за провеждане на състезания от най-висок ранг по различни спортове – осветителната система е логично да е изградена в спортна зала – идентично с предмета на настоящата обществена поръчка.“ – веднага изниква въпросът защо залата е проектирана и приета без да отговаря на стандартите на „Международните спортни федерации“, които и да са те? Та нали беше анонсирано, че сградата е снабдена с „най-съвременните системи за акустика и електро-акустика, озвучаване, о с в е т л е н и е, мулдимедия, информационна и концертна системи.“ Въпросът за предвидените 33 800 метра нови кабели не е въпрос толкова по законосъобразността на поръчката, а по целесъобразността на харчене на парите ни. Отново ще препратя към горната статия, която преди 3 години казва, че залата е снабдена с най-съвременните системи. Ако приемем, че се променя схемата на захранване и се налага демонтаж на старите кабели, същите все пак биха могли да се ползват повторно и да се намали голямото количество за доставка на нови кабели. Това автоматично поставя следните въпроси:
– Защо не се ползват част от демонтираните стари кабели за захранване на новите прожектори?
– Какво ще се случи с демонтираните кабели?

От отговора на Общината разбрах, че намерение за промяна в условията на поръчката, основно по отношение на ограничаващите конкуренцията условия, няма. Остава да видим има ли изобщо конкуренция – има ли заинтересовани лица, които искат да участват, но това условие за професионален опит ги спира и ще се възползват от правото си да обжалват условията, или възможното заинтересовано лице е едно-единствено. Възможността за конкуренция дава като резултат по-високо качество на по-ниска цена. Липсата на конкуренция дава качество, каквото изпълнителят прецени да предостави и цена, каквато изпълнителят си науми.

Благодаря още веднъж на Община Пловдив за изчерпателния отговор и отделеното време за диалог!”

 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

2 коментари

  1. Тази зала за нищо не става. Предлагам да се събори и на нейно място да се построи втората опера на Пловдив. Така с Градския дом на културата оперите ни ще станат три.

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина