БългарияПод небето

Одобрен е оценителния доклад на МИГ Куклен-Асеновград по процедура BG16RFOP002-2.082 „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен-Асеновград“

Одобрен е оценителния доклад на МИГ Куклен-Асеновград по процедура BG16RFOP002-2.082 „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен-Асеновград“

В рамките на крайния срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.082 „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен-Асеновград“ бяха подадени седем броя проектни предложения.

Съгласно резолюция на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“  е извършена проверка за спазване на правилата за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения от Комисията за подбор, назначена от Председателя на УС на МИГ „Куклен-Асеновград“.

Екипът отговорен за осъществената проверка, не констатира несъответствия, поради което оценителния доклад е одобрен. В тази връзка класираните проекти ще могат да бъдат финансирани, след като Министерството на иновациите и растежа предприеме действия по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Прочети също
Close
Back to top button
Изпрати новина