Търсят се заседатели за Окръжен съд – Пловдив

Новини Темида

Общинският съвет тартира избора

Документи се приемат до 21 януари 2022 г.

Временната комисията от общински съветници, която ще проведе процедурата по подбор на съдебни заседатели към Окръжен съд – Пловдив за мандат 2022-2026г. се събра на свое първо заседание, на което прие правилата и необходимите документи за провеждане на конкурса. Членовете на комисията, избрани с решение №353 на Общински съвет от 2021г., са общинските съветници Емил Русинов, доц. Ангел Иванов, д-р Ангел Молев, Румяна Толова, Евелин Парасков, д-р Иван Црънчев, Веселина Александрова, Али Байрам и Георги Величков. На първото заседание за председател на комисията бе избрана Веселина Александрова.

Съгласно закона процедурата по избор на съдебни заседатели към Окръжен съд – Пловдив за мандат 2022-2026г. ще е в два етапа, първият от които е прием на документи, след което допуснатите кандидати ще бъдат изслушвани в публично заседание от комисията. Срокът за подаване на документи в деловодството на Общински съвет – Пловдив започва от днес и ще приключи на 21.01.2022г. Съгласно решение на Общото събрание на Апелативен съд – Пловдив са определени 75 броя съдебни заседатели, които следва да бъдат излъчени.

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на определени условия съгласно чл. 67 от Закона за съдебната власт.

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

  1. е на възраст от 21 до 68 години;
  2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
  3. има завършено най-малко средно образование;
  4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
  5. не страда от психически заболявания;

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

  1. е съдебен заседател в друг съд;
  2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
  3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
  4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Кандидатите трябва да представят следните документи съгласно чл. 68.,ал.3 от Закона за съдебната власт:

1.подробна автобиография, подписана от кандидата;

2.нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4.данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки/приложен незадължителен образец/;

  1. мотивационно писмо;

6.писмено съгласие; /приложен незадължителен образец на заявление/

7.декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3; /приложен незадължителен образец/

8.документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Документите на желаещите да бъдат съдебни заседатели ще се приемат в деловодството на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки”№ 20, ет.3, стая 206 в часовете от 8, 30 до 12,00ч. и от 13,00 до 17,00ч.

Телефони за справка: 032/600-549; 032/600-564. Повече информация на сайта на Общински съвет.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.