Новини

МС отпусна 1,5 млн. лв. за инфраструктура в Куклен

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). От бюджета на Министерството на иновациите и растежа на Община Куклен ще се предоставят средства в размер до 1 514 153 лева с ДДС за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура: „Инфраструктурно осигуряване на промишлено търговска зона Куклен, местност Капсида“, община Куклен.

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект Предприятие за производство на електрически велосипеди“ в Индустриална зона Капсида на „Е-Велокс“ ООД. Инвестицията по проекта, е за 28.28 млн. лв. и като резултат от него ще бъдат разкрити 330 нови работни места.

Изграждането и оптимизирането на техническата инфраструктура в Промишлено търговска зона Куклен се явява фактор от изключителна важност за улесняване функционирането на предприятията, движението на работниците и служителите в зоната, жителите на община Куклен и особено за привличане на нови инвеститори в региона.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина