АктуалноГласовеГрадътИзбор на редактораИзбориМненияНовини

Областният управител не може да атакува решението за Общия устройствен план

Областният управител Ангел Стоев не може да атакува решението на Общински съвет за приемането на измененията в Общия устройствен план. Това става ясно от позиция, изпратена днес от областната администрация. От там съобщават, че според ЗУТ само засегнати страни могат да обжалват плановете.

„Областна администрация Пловдив прегледа обстойно решението на Общински съвет-Пловдив за промени Общия устройствен план на Пловдив на база на своите законови правомощия.  Решение № 521, взето с Протокол № 22 от 24.11.2022 година,  е прието при спазване на правилата, включително и по отношение на изискуемото мнозинство за вземане на решение. Прието е с гласовете на приблизително мнозинство ¾ от всички общински съветници“, подчертават от областната управа.

От там отбелязват, че ЗУТ изключва възможностите за атакуване на ОУП, в това число и на областните управители. 

„По закон Общинският съвет е местният законодателен орган, чиито членове са пряко избрани от гражданите на Пловдив. По отношение на него областният управител не се явява горестоящ административен орган. Той има възможност да упражни контрол единствено по законосъобразност по отношение актовете на Общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Законът за устройство на териториите се явява специален закон по отношение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Областният управител не може да върне за ново разглеждане пред съответния административен съд решението, тъй като не попада в кръга на лицата, имащи право на съдебно оспорване. С промените от 2021 г. в изрична разпоредба се предвижда, че Общият устройствен план може да се обжалва единствено от собственици на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания (по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на акта за одобряването или приемането му ). Става дума за имоти, за които е предвидено изграждане на обекти публична собственост на държавата или общината, или за които се установяват ограничения на собствеността с цел защита на обществени интереси – опазването на околната среда и на човешкото здраве, на земеделски, горски и защитени територии и зони“, добавят от екипа на Ангел Стоев.

От там отбелязват, че в Областна администрация постъпиха множество жалби и сигнали на граждани и неправителствени организации, касаещи промените в ОУП на Пловдив. На всички тях  вече са изпратени отговори на база на законовите правомощия на губернатора.

Точно преди седмица под прозореца на Ангел Стоев се събраха близо 200 пловдивчани, които протестираха срещу възможността за частичното застрояване на парк „Отдих и култура“ с приемането на измененията на ОУП. Утре ще има голямо протестно шествие в града.

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето. Той активно заема гражданската си позиция по всички чувствителни теми за града и развитието му.

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина