Ще диша ли Пловдив по-чист въздух след похарчени 14 милиона лева? Едва ли!

Десетки хиляди лева са похарчени в проучвания, разработване на механизми и реклама на многомилионния европейски проект. Ефектът е, че едва 1654 са постъпилите заявления за  подмяна на печките с твърдо гориво
Общината купува климатици за 7 милиона лева при прогнозна стойност, силно завишена от пазарната такава

Членове на БСП в Пловдив въстанаха срещу градското ръководство

Градската организация на партията се тресе от нови скандали. Редови социалисти искат нови избори за ръководство и пълна ревизия в периода 2016-2021г.

Усвояване, усвояване, усвояване

Или защо Община Пловдив иска да строи нов корпус към Хуманитарната гимназия на инженеринг.
Георги Стаменов и съветниците от Комисията по устройство на територията се надяват общината да преосмисли това си решение

Стартира процедурата по продажбата на общинските акции в “Градски транспорт” на Георги Самуилов

26 от старейшините подкрепиха предложението „Петрол- Енерджи” ЕООД  да може да откупи 66 608 броя акции, или 2,84% от АД-то, след като бъде изготвена оценка

Общински съвет реши: Паркинг под крепостната стена на Филипопол става зелена зона

37 от съветниците подкрепиха предложението, въздържаха се само от групата на Кауза България и от Съюз за Пловдив

Отпадна предложението за предоставяне на КСУ “Св. Георги” на фирма

То бе оттеглено за следваща сесия по предложение на независимия съветник Георги Величков. Той настоя за отлагане, за да може персонала в Комплекса да бъде запознат с новото положение и хората да са сигурни за запазването на работните им места. 

За първото ново пловдивско училище е задължително да има архитектурен конкурс, а не нова поръчка на инженеринг

Това е изключително знаков проект не само заради огромното си значение- първи голям новопостроен образователен център с публични средства в последните 30 години, но и заради мястото, на което ще бъде изграден

Общината обяви обществената поръчка за нов корпус на Хуманитарната, отново на инженеринг

Прогнозната стойност на проекта е 8,7 млн. лева с ДДС, като новата сграда трябва за ОУ „Княз Александър I” трябва да се построи в двора на училището от страна на бул. „Марица Юг”

Анести Тимчев: Общината планира създаване на звено „Зелена система”

Ще се изготвя “Зелена карта”, определяща местоположението на всяко дърво и неговата характеристика