АктуалноЗабравеният градИзбор на редактораКриминалеКултураНовиниСъд

Бизнесменът, прокопал тунелите под Главната в Пловдив, загуби в съда

Мирослав Стамов жалеше заповедта на кмета на „Централен“, с която бе спряна дейността му в недрата на архитектурните артефакти

Административният съд в Пловдив отхвърли жалба на бизнесмена прокопал тунели под Главната улица.

Припомняме, че преди година, след сигнал до редакцията ни Под тепето първо съобщи за незаконно строителство в имот- паметник на културата в самото сърце на града, на метри от Римския стадион. Така стана ясно, че под сградата с административен адрес „Княз Александър Батенберг №5” съсед от на №7- бизнесменът Мирослав Стамов, е влязъл под земята в парцела, копае там и излива бетон. За мащабите на дейността в недрата на Главната ви разказахме в статията Собственик на имот на Главната, прокопал подземни галерии – СНИМКИ. В последствие в прокопаните тунели влезе полиция и проверяващи от район „Централен“. А Прокуратурата разпореди проверка по случая. От своя страна райкметът издаде заповед за незабавно спиране на дейностите. Стана ясно, че по силата на Закона за културното наследство ще започне административно производство и ще се издаде акт за нарушение на бизнесмена Мирослав Стамов, който твърди, че е изряден документално.

На първи декември т.г. Състав на Административен съд – Пловдив се произнесе с решение, с което отхвърли като неоснователна жалба предявена от Стамов, лично и като представляващ „Миротрейд“ ЕООД, срещу Заповед № РД-21-1076/25.11.2021г. на кмета на район „Централен“, община Пловдив, с която на основание чл. 224а, ал. 5, във връзка с чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, е разпоредено незабавно спиране на строеж: „Изкоп в два поземлени имота до кота -4м и -6м от кота терен, изграждане в изкопа на стоманобетонови стена, колони, греди и плоча с отвор и оформяне, чрез стоманобетонова конструкция, на проход в конструктивен елемент – зидана стена (носеща стена), представляваща част от северната фасада на СОС с посочен идентификатор и административен адрес- гр.Пловдив, ул.„Княз Александър I“ №7″, като процедираният строеж е извършен в два поземлени имота, съответно с административни адреси ул. „Княз Александър I“ №5 и ул. „Княз Александър I“ №7, гр. Пловдив.

Административното производството е започнало по повод сигнал подаден на 17.11.2021 г. Работна група от служители на Община Пловдив – район “Централен“, извършили проверка на обект: „Изкоп в два поземлени имота до кота -4м. и -6м. от кота терен, изграждане в изкопа на стоманобетонови стена, колони, греди и плоча с отвор и оформяне, чрез стоманобетонова конструкция, на проход в конструктивен елемент – зидана стена (носеща стена), представляваща част от северната фасада на СОС с посочен идентификатор и административен адрес ул.„Княз Александър I“ №7, като установили, че строежът е извършен в два поземлени имота, съответно с административни адреси ул. „Княз Александър I“ №5 и ул. „Княз Александър I“ №7, гр. Пловдив. 

Съдията-докладчик приема, че оспорената заповед е валиден, формално и процесуално законосъобразен административен акт, издаден при правилно прилагане на материалноправните разпоредби на Закона за устройство на територията и в съответствие с целта на закона, доколкото последният застъпва принципа за нетърпимост към незаконното строителство, като във всички случаи засягащо по негативен начин важни обществени интереси, противопоставими на тези на собственика на незаконния строеж.

В хода на съдебното производство е изслушана и приета съдебно-техническа експертиза/СТЕ/, която е оспорена от жалбоподателя, но кредитирана от съда. От същата по безспорен начин се установява, че се касае за строеж, който представлява строеж по смисъла на § 5, т. 38 ЗУТ. Като такъв за него е задължително както одобряването на инвестиционен проект, така и издаването на разрешение за строеж. Липсата на такива прави строежа незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2 ЗУТ, което от своя страна е основание за спирането му и забраняване на достъпа до него.

Обратно на поддържаното от жалбоподателя, изпълнението на процесния обект не представлява временно СМР(§5, т. 40 ДРЗУТ) на съществуващата на мястото жилищна сграда, а строеж по смисъла на § 5, т. 42 вр. т. 44 ЗУТ, а именно съгласно приетото заключение на вещите лица по комплексната СТЕ, се касае за извършени строително-монтажни работи които във вида, в който са установени при огледа на място, представляват опасност за каменната сутеренна стена, оставена в експлоатационно състояние без обратен насип.

Решението по административно дело № 3151/2021 г., не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.  

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по програми за свободата на словото и разследваща журналистика.

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина