Подтепето

под лупа

11 Авг, 2015

ВКС отмени 13 клаузи от общите условия на ЕВН

Дружеството: Ще се съобразим с решението на съда

Юристите от Сдружението за правна помощ победиха в съдаВърховният касационен съд отмени окончателно и без право на обжалване прилагането на 13-те клаузи от общите условия на ЕВН България Електроснабдяване, атакувани като неравноправни от Сдружението за правна помощ на потребителите. Сред тези клаузи е и такса включване.

Това стана със съдебно решение 125 от 7 август 2015 г., постановено по търговско дело 990/2015 г., заведено от Сдружението за правна помощ на потребителите. По- късно през деня председателят на сдружението адв. Димитър Деков и адв. Мадлен Кавръкова ще разяснят какво означава на практика окончателното отпадане на 1/3 от общите условия на ЕВН и до какви значими последици в отношенията доставчик-потребител на ел. енергия ще доведе решението на ВКС не само за клиентите на ЕВН, но и за всички потребители в страната.

Решението на съда предизвика скоростна реакция на ЕВН. Още вчера от дружеството излязоха с официално изявление по казуса, с което ръководството на компанията информира, че ще се съобрази с решението на съда и ще отстрани в указания срок действието на обжалваните клаузи: чл. 17 ал.9 изр.1-во, чл. 23 ал.2, чл.26 ал.2 т.1, т.2, т.3, т.4, чл.29 ал.1, ал.3 изр.2-ро, чл.31 ал.1, чл.34 ал.1 и ч. 42, ал.4.

EVN България Електроснабдяване държи да уточни, че голяма част от цитираните клаузи вече или не се прилагат в пълния им смисъл или са променени в проекта на нови Общи условия на компанията, качен на интернет страницата на дружеството и внесен за одобрение в Комисия за енергийно и водно регулиране. Такъв е примерът с чл. 17, ал.9, (касаещ едномесечния срок за подаване на възражения срещу фактури за електроенергия), който преди три седмици беше вече отменен от ВКС по сходна жалба на Комисията за защита на потребителите. Тогава EVN EC отбеляза, че въпреки наличието на този текст в действащите ОУ, компанията отдавна е наложила в практиката си да приема възражения срещу фактури и след изтичане на един месец от издаването им. В проекта на нови Общи условия на компанията за клиентите няма ограничение за подаване на възражение срещу фактура, като за периода на разглеждане на възражението компанията няма право да изисква прекъсване на захранването на клиента, уточняват от дружеството. 

Що се отнася до отменения чл.34 ал.1 от ОУ на доставчика на енергия EVN България Електроснабдяване в частта: ”…и след като Клиента е компенсирал разходите за прекъсване и възобновяване на снабдяването в случаите, когато преустановяването е било по негова вина”, е важно да се отбележи, че  клиентите продължават да дължат покриването на посочените разходи. Това е така по силата на чл. 62, ал.1 от Общите условия на мрежовото дружество EVN България Електроразпределение, което извършва действия по електросъоръженията и което реализира въпросните разходи за транспорт, техника, труд, материали и др. В този смисъл отпадането на чл.34 ал.1 от ОУ на EVN България Електроснабдяване не променя необходимостта от компенсиране на разходите за преустановяване и възстановяване на захранването, както е било и досега, допълват от компанията.  

 

Няма направени коментари
Още от рубриката "под лупа"

Подобни новини