НовиниСъдТемида

Кметът на Хасково е виновен за събарянето на исторически паметник на културата

Пловдивският апелативен съд осъдиха бившия кмет, че бутнал Затвора от 1892 година

Присъдата може да бъде обжалвана

Пловдивският апелативен съд потвърди изцяло присъдата на бившия кмет на Хасково Георги Иванов. Той е осъден на 16.11.2017 г. от Окръжен съд – Хасково на 2 години условно с 3 години изпитателен срок, глоба от 3 000 лева и лишаване от право да заема държавна или обществена длъжност, свързана с ръководство, контрол или стопанисване на публично имущество за срок от 3 години.

Иванов е признат за виновен в това, че в качеството му на длъжностно лице-кмет на община Хасково противозаконно е издал Заповед № 514 от 14.05.2015 година с която е наредил да бъде премахната сградата на хасковския затвор, построена през 1892 година. Постройката е обявена за паметник на културата с историческо значение, със статут на историческа недвижима културна ценност, категория „национално значение”, включена в Списък на историческите паметници в Хасковски окръг.

снимка:архив/десант

Построена някога за нуждите на затворното дело на Княжество България, през 50-те години на миналия сградата променя предназначението си и от затвор е превърната в музей. До събарянето сградата е съществувала в оригиналния си вид. В Списъка на паметници на културата е записано, че реставрация на Затвора гр. Хасково е извършена през 1975 г. Правото за безвъзмездно ползване на имота е било прехвърлено на община Хасково през септември 2010 г. заради отпаднала нужда за ползване от Министерството на отбраната, което го е управлявало от 2008 г. Впоследствие в актовите книги имотът бил вписан като частна общинска собственост. Въпреки това статутът на сградата не се е променил и тя е останала недвижима културна ценност с категория „национално значение“.

Установено е, че заповедта на кмета от 14 май 2015 г. за разрушаването на сградата не е била съгласувана с Министерството на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство, както се изисква по Закона за културното наследство.

Решението на Апелативния съд не е окончателно. То подлежи на протест и обжалване пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

Снимка: архив/канал3

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина