Новини

Само два от българските университети влизат в световна класация

СУ е след първите 1200, ТУ-София отстъпва с 300 места

Само две от 52-те български висши училища са намерили място в Световната класация на университетите на на Times Higher Education за 2023 година, пише OFFNews. Средният резултат на Софийския университет го нарежда след първите 1200 в категорията 1201-1500. Миналата година той беше в категорията 1200+. Техническият в София отстъпва с 300 места за година. Миналата беше между 1201-во и 1500-но място, а сега е на 1501+.

Под черта е някогашният Международен колеж – Албена, сега Висше училище по мениджмънт – Варна, без място в класацията. Така беше и през 2021 г. Четвърто българско висше училище в класацията няма.

Тази година в Световната университетска класация са включени 1799 университета от 104 държави и региони. Данни са предоставили повече от 2500 институции. Тя се основава на 13 показателя, които измерват представянето на дадена институция в четири области: преподаване, научни изследвания, трансфер на знания и международни перспективи. Анализирани са над 121 милиона цитирания в повече от 15,5 милиона научни публикации и са включени отговори на анкети от 40 000 учени в световен мащаб.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ се представя най-добре през 2017 г., когато е класиран в категорията 801+. Оттогава слиза надолу. През 2018 – до местата след първите 1000 (1001+), където остава през следващите три години. Оттогава се смъква с още 100 места и е след първите 1200 в света.

В класациите по науки СУ заема местата след първите 500 (500+) в изкуства и хуманитарни науки; 600-800 в компютърни науки; 601+ в социални науки; 1001+ в инженерни науки.

В класацията само сред развиващите се икономики СУ е след първите 500 (500+), където е и ТУ-София.

В класацията по науки Техническият университет в София се представя най-добре в компютърните. Там е сред висшите училища след първите 800 (801+).

В сравнение със СУ Техническият стои по-добре по отношение на показателя чуждестранни студенти – 9% при 6% в СУ. На един преподавател се падат средно по 11.6 преподавателя, а в СУ – по 6.5. Общият брой студенти е 10 339, а в СУ – 22 490.

Светът:

Топ 20 на университетите в света според най-голямата международна класация изглежда по следния начин:

 1. University of Oxford – Великобритания
 2. Harvard University – САЩ

=3. University of Cambridge – Великобритания
=3. Stanford University – САЩ

 1. Massachusetts Institute of Technology – САЩ
 2. California Institute of Technology – САЩ
 3. Princeton University – САЩ
 4. University of California, Berkeley – САЩ
 5. Yale University – САЩ
 6. Imperial College London – Великобритания

=11. Columbia University – САЩ
=11. ETH Zurich – Швейцария

 1. The University of Chicago – САЩ
 2. University of Pennsylvania – САЩ
 3. Johns Hopkins University – САЩ
 4. Tsinghua University – Китай
 5. Peking University – Китай
 6. University of Toronto – Канада
 7. National University of Singapore – Сингапур
 8. Cornell University – САЩ

САЩ продължават да доминират над световното висше образование, но Китай се доближава до американското световно надмощие. Слабото звено на азиатската суперсила е интернационализацията.

Превъзходството на американските университети в областта на научните изследвания намалява, отчасти поради нарастващата разлика в резултатите между елитните университети и останалите.

Що се отнася до качеството на научните изследвания, измерено чрез цитирания, Китай наваксва. През изминалата година средният резултат на Китай по отношение на цитиранията се е увеличил от 55,6 на 58,0. За същия период резултатът на САЩ е спаднал от 70,0 на 69,4 (на базата на университетите, класирани и през двете години).

Средният общ резултат на университетите в САЩ се е увеличил с 0,1 между 2022 г. и 2023 г., а в Китай увеличението за същия период е 1,6. Средното увеличение за целия свят е 0,7.

САЩ имат 34 университета в топ 100, което е спад спрямо 38 м. г. и 41 преди пет години. Китай е увеличил представителството си със 7 университета в топ 100, в сравнение с 6 миналата година и 3 преди пет години.

Картината обаче не е изцяло „розова“ за азиатската сила. Данните показват, че интернационализацията е слабото звено. И четирите показателя за тази дейност отбелязват спад. Средният резултат на Китай за международна перспектива е спаднал от 34,1 през миналата година на 32,6 въз основа на всички китайски университети, класирани през 2022 г. и 2023 г. Средният резултат на страната за международни студенти се е понижил от 33,9 на 32,4, за международно съавторство – от 24,0 на 22,5, а за международен персонал – от 44,3 на 43,0.

Тъй като данните за тези показатели отразяват академичната 2019-2020 г., затварянето на границите заради пандемията не е движещият фактор за спада, уточняват от Times Higher Education.

В САЩ най-добрите университети продължават да доминират горните части на класацията, но се очертава разделение между качеството на научните изследвания в елитните университети и останалите. Резултатът от цитиранията леко се е понижил за първите 25% от университетите в САЩ, но долните 75% са загубили около четири пункта за пет години. Обратно, долните 75% от китайските университети са повишили средния си коефициент на цитируемост с 16 пункта.

Променливостта при американските университети е валидна за резултатите от научните изследвания, сътрудничеството с индустрията и международните перспективи. При преподаването обаче средният резултат на най-добрите университети е намалял, докато долните 75% са се подобрили.

„Задълбоченият анализ на тенденциите в данните от нашите класации показва ясна разлика между цялостното представяне на най-добрите 25 процента от американските университети и долните 75 процента. Горният квартил от университети остава в общи линии в съответствие със световните си колеги; останалите 75 процента обаче спадат в класацията и в основните резултати в сравнение с колегите си по света“, казва Дейвид Уоткинс, ръководител на отдела за наука за данните в Times Higher Education.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина