Проучват част от крепостната стена на Марк Аврелий край Източната порта

Актуално Градът Култура Новини

Холандски туристи наблюдаваха в детайл археологическите разкопни на обекта, чиято социализация предстои

Нови части от Източната порта проучва археологически екип, воден от Мая Мартинова-Кютова и Биляна Груева-Здравчева от няколко седмици. Днес през мястото мина заместник-кметът по култура Пламен Панов, за да се запознае с археологическото проучване, съобщиха от общината.

Двете части в които са се концентрирали археоложките са централната част на самата порта, в близост до която ще бъде и бъдещият подход, когато обектът се социализира, както и част от крепостната стена в посока Стария град. Днес на мястото бе и група студенти в програма „История и опазване на културното наследство“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ с преподавател д-р Надежда Кирова-Йовчева. Те провеждат практиката си на този терен.

Първият сектор, който се проучва обхваща пространството между двата пилона на късноантичната порта – прохода, който е продължение на монументалната антична улица. До момента е разкрит сектор от около 5 м, като се почиства и настилката от големи плочести камъни. Проучва се  характерна особеност в устройството на портата – т.нар. пропугнакулум, който представлява допълнително препятствие  за нападатели  при отбраната на крепостта. Проучването в този сектор е наложително, поради изграждането на основната стълба за влизане в обекта от север.

Вторият сектор се проучва поради промяна на регулационната линия на имота от запад, към улица „Митрополит Панарет“. Това е нов, неразкопан сектор  във връзка с предстоящите консервационно реставрационни дейности по проекта „По крепостните стени на Филипопол“. Проучването се извършва в трасето на Маркаврелиевата крепостна стена, от която очакваме да се проучи сектор с дължина около 3 м.

По време на посещението на Пламен Панов, на място пристигнаха и холандски туристи, които са посетили и други места в страната. Те са останали изключително впечатлени от Пловдив и са провели дълъг разговор с археолозите на място.

Археологическият паметник  на културата – комплекс „Източна порта на Филипопол“ е част от големия проект „По крепостните стени на Филипопол“ – насочен към развитието на две конкурентноспособни туристически атракции в историческия резерват „Старинен Пловдив“.

 Целта на големия проект е чрез консервация, реставрация и експониране на античния комплекс „Източна порта на „Филипопол“ и на Археологически комплекс „Небет тепе” и цялостната им социализация да се подкрепи превръщането на тези археологически недвижими културни ценности с категория „национално значение“, в предпочитани туристически атракции, предлагащи подходящи условия за целогодишно посещаване. Стойността на бюджета е 6 009 151.89 лева, от тях финансиране от ЕС – ЕФРР- 5 107 779.11 лв. и национално финансиране-901 372.78. Осъществява се по оперативна програма „Региони в растеж“, Приоритетни оси „Регионален туризъм“, Наименование на процедура „Развитие на туристически атракции“.  

„Източната порта“ е сред най-значимите обекти в безценното културно-историческо наследство на Пловдив. Обектът е разкрит през 1976-1978 г. от археолозите Лилия Ботушарова Елена Кесякова. Добре запазена и почистена е широката 13 м централна улица /една от най-широките в Римската империя/, архитектурните елементи в римо-коринтски стил, тротоарите и останките от прилежащите сгради. Оттук е бил пътят към Константинопол, императори са минавали под триумфалната арка на това място, отивало се и към пристанището на река Марица.

„Източната порта“ е обект с много висок потенциал за възстановка във вертикален план, тъй като има чудесно съхранена архитектура – база и капители, многократно е потвърждавала археологът Мая Мартинова, ръководител на екипа, който извършва проучванията.

Според запазени надписи строителството се датира към 172 г. при император Марк Аврелий, открит е също сектор на крепостна стена с две кули от късната античност. Самата порта по план е трипилон – с основен централен вход и два малки входа. Има данни, че в нея е интегрирана по-ранна почетна арка, която вероятно е построена по времето на император Хадриан и се свързва с негово посещение в града.

От „Източната порта“ през ул. „Цанко Лавренов“ е един от входовете към Стария град. Преди няколко години на площад „Александър Малинов“ бяха изградени кръгово кръстовище и паркинг за автобуси. За много туристи това е първото място, което виждат при посещението си в града. 

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.