ГрадътИзпод тепетоНовини

Ясни са резултатите от последното класиране за детски заведения

Утвърден е Графикът на предвидените класирания през 2023 година. Същият е публикуван на интернет страницата на електронната система в раздела с „Нормативни документи“ и към „Ръководството за родителя“. Следващото класиране е на 17 януари 2023 г. При подаване на заявления за него, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 9 януари 2023 г. включително. Повече информация може да бъде намерена на страницата на адрес: dz-priem.plovdiv.bg

За проведеното последно за 2022 г. /13 декември 2022 г./ класиране бяха обявени от директорите на детските градини и детските ясли общо 56 свободни места. От тях местата за най-малките (децата до 3-годишна възраст, които кандидатстват за яслените групи) бяха 10. За първа възрастова група – за децата, родени през 2019 година, бяха обявени 22 места. Свободните места за другите възрасти бяха, както следва: за втора възрастова група 5, за трета група 9 и за четвърта възрастова група – 10 свободни места.

За обявените места кандидатстваха общо 448 деца. Най-голям е делът на децата за яслените групи – 288. За първа група в класирането участваха 48 деца, за втора 65 деца и за трета и четвърта възрастови групи (за 5- и 6-годишни деца) общо 47.

Броят на класираните деца е 31 (10 в яслените групи, 14 в първа група, 3 във втора възрастова група и 4 деца в групите за 5 и 6-годишни деца). За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и детските ясли в определения от Графика на дейностите срок – 21.12.2022 година.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина