Въвежда обучение по метода Монтесори в общински детски градини

Градът

Стартира процес за въвеждане на обучение, възпитание и социализация на децата в общинските детски градини чрез прилагането на метода на Мария Монтесори. Пилотният проект предвижда тази година да бъдат обучени 25 преподаватели от пет селектирани детски заведения, както и петима общински служители и да бъдат оборудвани 10 помещения за първа група в избраните детските градини, съобразно изискванията за Монтесори педагогика в предучилищна възраст. В края на годината методът ще започне да се прилага и на практика, след като преподавателите завършат обучителния курс, заяви кметът Иван Тотев.

Проектът предвижда в рамките на 10 месеца да бъдат обучени по петима преподаватели от всяко от петте детски заведения, както и петима общински служители от отдел „Образование“. Обучението се осъществява от Нов български университет по специално разработена за проекта учебна програма. Като партньори в реализирането на проекта са привлечени квалифицирани български специалисти, притежаващи международна диплома от AMI (международната Монтесори Асоциация).

„Прилагането на обучение по метода на Мария Монтесори ще даде възможност на учителите да надградят съществуващата система и да приложат най-популярния педагогически метод за предучилищно обучение. Детските заведения трябва да са институции, които са медиатор в процеса на развитие на детската личност и въвеждането на обучение по метода Монтесори ще ни помогне в това отношение. В България Монтесори педагогиката се прилага единствено в частни учебни заведения и Община Пловдив е първата община, която въвежда иновативния подход за обучение и възпитание на децата“, каза зам.-кметът Стефан Стоянов.

 Детските градини, в които първоначално ще се въведе образователната методика, са ЦДГ „Майчина грижа“, ЦДГ „Мирослава“, ОДЗ „Буратино, ЦДГ „Велимира“ и ЦДГ „Мир“. Решаващо при избора на петте градини е силната мотивация и желание от страна на директорите и екипите за въвеждане на иновации в преподаването и модернизиране на учебния процес.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.