Близо 83 % от годишните данъчни декларации са подадени онлайн

Градът Изпод тепето Новини
НАП - Пловдив

Близо 54 000 пловдивчани обявиха доходите си пред НАП, срокът изтича на 3 май

Остава седмица за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица, получени през 2021 г. До този момент 53 400 пловдивчани са декларирали доходите си пред НАП. Близо 83 % от декларациите са подадени по електронен път – 36 700 с персонален идентификационен код /ПИК/ и 7 200 с електронен подпис /КЕП/. Близо 2 000 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата, а 7 430 са ги подали в офиса на приходната агенция в Пловдив, допълват от НАП.

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили доходи от хонорари през 2021 година, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода, както и гражданите, извършвали регулярни продажби на стоки в интернет с цел търговия и печалба. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, също трябва да попълнят формуляра.

Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е  3 май.

Едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2022 г. В случай, че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 3 май.

Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП. От началото на годината до момента през нея без такси са платени над 17 млн. лв. от пловдивчани.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на приходната агенция: 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.