Над 17 600 са чуждестранните студенти

Актуално Градът Новини

Половината от тях учат Медицина

Статистиката сочи, че 1000 души на година скача броят на чужденците, които се обучават у нас 

Пловдив е на трето място по докторанти

Тенденция за повече чужди студенти в университетите, отчитат за поредна година от Националния статистически институт. Данните за изследване на сектор образование в България през учебната 2021/2022 бяха публикувани днес. От 2018-та година насам техният брой се увеличава с малко над 1000 души ежегодно.

Графика: НСИ

Най-голям е броят на чуждестранните студенти от Гърция – 24.1%, следват тези от Обединеното кралство – 15.0%, Германия – 9.5%, Украйна – 6.7%, и Република Северна Македония – 5.6% от общия брой чуждестранни студенти. Студентите чужденци у нас избират да учат специалности предимно в областта на здравеопазването, като 61.0% от тях се обучават в тази област, а 47.6% от всички изучават специалност „Медицина“.

Напомняме, че през предходната година младежи от 31 страни, на три континента, започнаха висшето си образование в Медицинския университет на Пловдив.

От друга страна, намаляват студентите в колежите, а броят на обучаващите се във висша степен на образователната система у нас остава почти непроменен.

През 2021 г. в университетите и специализираните висши училища в страната са се дипломирали 44.3 хил. души, от които придобилите ОКС „бакалавър“ са 23.3 хил., а ОКС „магистър“ – 21.0 хиляди. Броят на дипломираните е най-висок в областите на образование „Бизнес и администрация“ (23.6%), „Образование“ (14.4%), „Науки за обществото и човешкото поведение“ (9.9%), „Технически науки и технически професии“ (9.2%) и „Здравеопазване“ (8.8%).

През учебната 2021/2022 година преподавателите в университетите и специализираните висши училища са 20.0 хил. души, от които жените са 51.7%. На основна работа са 12.5 хил., или 62.5%.

Към 31.12.2021 г. у нас се обучават общо 6 542 докторанти (фиг. 5), като от тях 52.0% са жени. В редовна форма на обучение са зачислени 3 709 души, или 56.7% от докторантите. Най-голям дял от докторантите се обучават в област София (столица) – 54.5%, следвана от областите Варна (10.5%), Пловдив (9.6%) и Велико Търново (8.0%).

Чуждестранните докторанти са 679, или 10.4% от общия брой. Най-висок е делът на тези от Гърция – 20.0%, следвани от докторантите от Китай (10.0%), Германия (9.0%), Косово (8.2%), Република Северна Македония (7.7%) и Албания (7.1%). В частни институции се обучават 4.3% от докторантите, като от тях 104 души, или 37.3%, са чужденци.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.