БългарияГласовеГрадътМненияНовиниПод лупаПод ножа

Били сме дишали по-чист въздух в Пловдив през 2018 година

Данните, са на Екоинспекцията, но сравнението е спрямо 2009-а година

Според измервателните станции на РИОСВ, въздуха в широк център е по-хубав за дишане от този в район Тракия

В АИС „Каменица“ са отчетени 78 дни с превишения на средноденонощната норма за фини прахови частици, а в АИС „Тракия“ са 107

Редакцията на Под тепето публикува едно към едно прессъобщение от РИОСВ – Пловдив за чистотата на въздуха в града през изминалата година:

„Пунктовете за мониторинг на въздуха в Пловдив отчитат подобряване на качеството на въздуха през 2018 година, съобщават от областната екоинспекция.

Проследено е изменението на регистрираните средногодишни стойности и брой превишения на средноденонощната норма по показател фини прахови частици от 2009 г. до 2018 г.

Данните, регистрирани в двата пункта – АИС „Каменица“и АИС„Тракия“, показват низходяща тенденция. Измерените средногодишни стойности през 2009 г. в АИС „Каменица“ са 61,65 µg/m3 при регистрирани 165 превишения, а в АИС „Баня Старинна“ – 66,41 µg/m3 със 178 превишения. През 2018 г. данните по този показател от двата пункта констатират намаляване на измерените средногодишни стойности и на превишенията на средноденонощната норма. В АИС „Каменица“ са отчетени 78 дни с превишения на средноденонощната норма за фини прахови частици, а в АИС „Тракия“ са 107. Измерените средногодишни стойности през 2018 г. в АИС „Каменица“ са 38,97 µg/m3, като средногодишната норма за опазване на човешкото здраве е 40 µg/m3.

С последните изменения в Закона за чистотата на атмосферния въздух на кметовете на общини, в които има превишаване на нормите за вредни вещества в атмосферния въздух, са  въведени задължения за отчитане изпълнението на общинските програми по КАВ. Оценката на изпълнението се извършва от РИОСВ и е на база средната стойност на регистрираните превишения на нормите и на средногодишните нива на замърсителите за последните три календарни години.

Качеството на въздуха в Пловдив се характеризира със сезонна зависимост. Превишенията на фини прахови частици под 10 микрона (ФПЧ10) са предимно през зимния сезон. Основната причина за тези замърсявания са използването на твърди горива с ниско качество и засиления автомобилен трафик в съчетание с неблагоприятните метеорологични условия – мъгли, безветрие и температурни инверсии. Експертите препоръчват да се премине към използването на газ, електричество и централно топлоснабдяване, както и ограничаване ползването на автомобили, за да се намали замърсяването на атмосферния въздух.

Данните от измерванията на двата пункта в Пловдив се оценяват съгласно методите на Ръководството на Европейския комитет по стандартизация и са представителни за района и различните условия на климата.“

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Прочети също
Close
Back to top button
Изпрати новина