БългарияНовини

Велев: Бе разрешен един дълъг и сложен за хората в Белащица казус

Бившият директор на Басейнова дирекция – Пловдив Георги Велев публикува в профила си във фейсбук относно казуса с кариерата в с. Белащица.

Белащица: 5 години протести срещу кариерите

Под тепето публикува думите му без редкторска намеса:

В периода, докато бях директор на Басейнова дирекция – Пловдив многократно заявявах, че правото на гражданите на достъп до чиста питейна вода и здравословна околна среда следва да е водещ спрямо икономическия интерес на търговските дружества. Казусът с питейните водоизточници в с. Белащица, по който работих изключително активно, е христоматиен в това отношение.

В началото на месеца РИОСВ – Пловдив прекрати екологичните процедури (оценка въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони) по исканията на „Европейски пътища“ АД и „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД за продължаване на срока на концесиите за добив на строителни материали.

Основната причина за това решение е, че площите на концесиите попадат в рамките на санитарно-охранителната зона (СОЗ) около каптираните извори „Калоян дере 1“ и „Калоян дере 2“, намиращи се в близост до населеното място. Според издадените в началото на септември заповеди за учредяване на СОЗ в границите на зоната се забранява добив на подземни богатства.

С благодарности към всички служители в Басейнова дирекция – Пловдив, взели участие в административната процедура и специално към настоящия директор Васил Узунов за това, че бе разрешен един дълъг, сложен и изключително важен за хората в Белащица казус.

Снимка: СТОП НА КАРИЕРАТА В БЕЛАЩИЦА

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина