АктуалноБългарияГрадътЖивотНовини

Районът на Пловдив е един от най-сеизмично активните в България

Анатолската плоча, на която се намира Турция, бива притискана като в менгеме от значително по-големи съседи

На фона на ставащото в южната ни съседка, много българи си задават въпроса дали и нашата страна е застрашена от силни трусове, предвид близостта ни с Турция.

България и Турция се намират на две различни тектонски плочи

В геологически смисъл България се разполага на Еврoазиатската (Евразийската) тектонска плоча. Тектонските плочи са големи парчета от земната кора, които „плуват“ върху земната мантия. Нашата плоча е стара, сравнително стабилна и спокойна. На юг тя граничи с Анатолската (върху която се намира Турция), Егейската, Арабската и Африканската тектонски плочи.

Движение на тектонските плочи
Източник: eurasiatectonics.weebly.com

Плочите се движат една спрямо друга. Тези движения са бавни и плавни, със сравнително постоянна скорост от няколко сантиметра на година. По този начин, с течение на времето, се натрупват огромни напрежения на контактните зони между плочите. В един момент тези напрежения стават толкова големи, че надхвърлят силите на триене между плочите, които ги държат на едно място и плочите рязко променят положението си една спрямо друга. Именно това явление наричаме земетресение.

Описаният механизъм работи по абсолютно същия начин и върху по-малки земни късове, образуващи съставни части на отделните тектонски плочи, разделени помежду си от разломи.

Разломи
Източник: sms-tsunami-warning.com

Ако разгледаме в по-голям детайл Анатолската плоча, ще видим че тя се намира на изключително неблагоприятно място. Сама по себе си, тя е малка и бива притискана като в менгеме от двете си страни от значително по-големите си съседи. Това е причината Турция да бъде подлагана толкова често и с такива големи интензитети на сеизмични събития – цялата държава е обградена от тектонски контакти.

В исторически аспект северния Атанотолски разлом е източника на повечето земетресения, но последното значително събитие, довело до катастрофата и загуба на поредица животи в Турция е генерирано от постъпателните движения на Арабската плоча на север.

България е в сеизмично активната част на Евроазиатската тектонска плоча

Що се отнася до България, ние се намираме в сеизмично активна част на Евроазиатската тектонска плоча, поради близостта ни до „ръба“ ѝ.

Източник: Сеизмично райониране на Република България, съобразено с изискванията на Еврокод 8 “Сеизмично осигуряване на строителни конструкции” и изработване на карти за сеизмичното райониране с отчитане на сеизмичния хазарт върху територията на страната

97% от територията на България се класифицира като „под сеизмично въздействие“ . Страната ни е разделена на зони, според тяхната активност. Като най-опасни измежду тях се отличават Крупнишката, Софийската, Маришката, Шабленската и Горнооряховската. За това свидетелстват поредица документирани събития:

  • 25 Април 1818 година, София – земетресение с магнитуд 6.0 по скалата на Рихтер.
  • Подобни събития в София се повтарят през 1858,1859 и 1866 с магнитуд между 4.4 и 6.6 по скалата на Рихтер.
  • Пернишкото земетресение през 2012 година – изключително опасно поради близостта му до Софийската Разломна система и опасенията да не я активира.
  • През 1928 г., по долината на р. Марица (в централната част на южна България), се реализира поредица от три разрушителни земетресения (най-силното с магнитуд 7.0). Събитията предизвикват значителни разрушения в градовете Пловдив, Чирпан и Първомай. Силно засегнати са и много други селища. Напълно разрушени са 74000 сгради, загиват 114 човека.

След 1928 г., на територията на България, не са реализирани други катастрофални земетресения.

Най-силното събитие след 1928 г. е земетресението от 1986 г., с магнитуд 5.7, реализирано в централна северна България (близо до гр. Стражица).

Районът на Пловдив е един от най-сеизмично активните в България

Геолого-геофизичната карта на България ни показва по-големите сеизмично активните разломи в България, отбелязани с червен цвят. Три такива разлома се намира в близост на изток и север от Пловдив, като един потенциално активен се намира непосредствено на юг. Това прави районът на Пловдив един от най-сеизмично активните в България.

Източник: Сеизмично райониране на Република България, съобразено с изискванията на Еврокод 8 “Сеизмично осигуряване на строителни конструкции” и изработване на карти за сеизмичното райониране с отчитане на сеизмичния хазарт върху територията на страната

Нашите съседни държави са изложение на същия риск както и България. Свидетелство за това са поредица от земетресения от близкото ни минало:

  • 1963 година, Северна Македония – земетресение с магнитуд 6.9
  • 4 март 1977 година, опустошителното земетресение във Вранча, Румъния с магнитуд от 7.4
  • 27 октомври 2016 , отново Вранча Румъния – 6.1 по скалата на Рихтер.
  • 2020 година, Ситония, Гърция – земетресение с магнитуд 5.3.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина