Усвояване, усвояване, усвояване

Актуално Градът Избори 2021 Новини Под ножа

Или защо Община Пловдив иска да строи нов корпус към Хуманитарната гимназия на инженеринг

Това, че ще е на инженеринг не значи, че проектът няма да бъде съобразен със съответните институции. Свободни съчинения няма да има. Но така предпазваме проекта от това да загубим парите, коментира кметът Здравко Димитров

Георги Стаменов и съветниците от Комисията по устройство на територията се надяват общината да преосмисли това си решение

„ Ако бяхме обявили конкурс за проект, можеше да ни отнеме година и половина, а може и две. Тези пари трябва да се усвоят по най-бързия начин, тъй като има срок за усвояването на сумите за детските градини и училищата, които са по Министерството на образованието”. Така кметът Здравко Димитров защити обществената поръчка по процедура на инженеринг, която общината обяви вчера за изграждането на нов корпус към Хуманитарната гимназия. Критики относно този подход се чуват от години от браншовите организации, а в конкретния случай надделява мнението, че става въпрос за строителство на нещо повече от една сграда заради мястото, на което ще се намира тя, но и заради функциите, които ще изпълнява- първо ново образователно здание в последните повече от 30 години.

„ Това, че ще е на инженеринг не значи, че проектът няма да бъде съобразен със съответните институции. Свободни съчинения няма да има. Но така предпазваме проекта от това да загубим парите. В днешната ситуация е напълно възможно”, допълни Здравко Димитров след въпрос на Под тепето в Общински съвет.

Пак там, в местния парламент, се разбра, че съветниците от Комисията по устройство на територията и жилищна политика са възразили срещу процедурата „инженеринг” в конкретния проект за нов корпус на Хуманитарната гимназия още в края на октомври 2021г. Шестима старейшини от различни групи в ОбС са се подписали в писмото до кмета с позиция към общината да преосмисли решението си.  Общинските съветниници категорично изразяват несъгласието си с процедурата на инженеринг за изграждането на ново крило към Хуманитарната гимназия. Те настояват процедурата да се раздели и инвестиционното проектиране да се възложи отделно от строителството.

„Предвид факта, че обектът представлява изключителна културна и историческа ценност, считаме, че предвидената към момента процедура по същество не може да гарантира опазването на съществуващата сграда в необходимия максимум и че предвидените в проекта дейности ще отговорят на необходимия за подобен тип значим обект стандарт”, пишат съветниците до Здравко Димитров, заместникът му Пламен Райчев, главния архитект Димитър Ахрянов и председателят на КАБ- Пловдив Чавдар Тенев. Въпреки писмото им от октомври, подписано от Цветелин Цоневски, Вера Тоскова, Златин Велев, Добромира Костова, Стефан Послийски и Петър Ганев, вчера обществената поръчка  бе обявена на инженеринг.

Срещу този подход на Голяма Община се обяви и кметът на район Централен Георги Стаменов днес пред Под тепето. Той не скри, че е изненадан от процедурата и че се е надявал на архитектурен конкурс конкретно за този проект.

„ Още 2019-2020г. направихме идейната разработка за нов корпус към Хуманитарната гимназия в район Централен, с водещ главен архитект тогава. На база тази разработка г-н Стоянов кандидатства и през 2020г. бяха одобрени средства от държавата по националната програма в рамките на тези близо 8 милиона. Видях, че са пуснали процедурата на инженеринг, което е много озадачаващо. Тук говорим за зона, която е охранителна зона към единичен паметник на културата. Зона, която е охранителна към река Марица. Зона, която е в непосредствена близост до църквата и съда. Лично моето мнение е, че може би първо трябваше да се направи един конкурс, да се избере проект за архитектура. Защото това е първата сграда на училище, която ще се строи в съвременната история в Пловдив. Самата територия е отежнена от съпътстваща архитектура и паметници на културата, с които ние задължително трябва да се съобразим не само заради охранителните режими, а и заради общата визия, която в един момент ще придобие цялото това пространство. Не знам доколко процедурата на инженеринг ще даде възможност там да стане едно прекрасно, иновативно училище от 21 век”, заяви в кулоарите на Общински съвет пред Под тепето Георги Стаменов.

Той изрази опасенията си, че може да се построи традиционната кубична структура, характерна за всичките останали училища.

„Все пак трябва да мислим как сградата на Хуманитарната гимназия най-добре би изпъкнала на фона на този нов корпус. Надявам се Община Пловдив да преосмисли това си решение, да се пусне конкурс, да се направи проект, да се допита до професионалните гилдии КАБ и САБ и да се стартира, след като има готов проект със съответното КСС. Говорим за сграда, която ще приюти около 900 деца и персонал. Тя трябва и много добре транспортно-комуникационно да бъде обвързана. Всяка сутрин и всеки следобед там ще има струпване на стотици автомобили и трябва да има тази възможност като инфраструктура. На тези въпроси лично аз нямам отговор и в рамките на този инженеринг няма и да го получим. Смятам, че тук не е правилният път, по който вървим, специално за този проект”, добави кметът на район Централен.

Ето и цялата позиция на общинските съветници от октомври, с която призовават общината да преосмисли решението си за реализиране на проекта на инженеринг:

Категорично изразяваме несъгласието си с предвидената процедура за обявяване на инженеринг за изграждане на ново крило към сграда с идентификатор по КК и КР 56784.520.25.3 – Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ и благоустрояване на дворното пространство на УПИ I-520.25, кв.23-нов (20-стар) по плана на ЦГЧ – гр. Пловдив.

Настояваме процедурата да се раздели и инвестиционното проектиране да се възложи отделно от строителството. Предвид факта, че обектът представлява изключителна културна и историческа ценност, считаме, че предвидената към момента процедура по същество не може да гарантира опазването на съществуващата сграда в необходимия максимум и че предвидените в проекта дейности ще отговорят на необходимия за подобен тип значим обект стандарт. Чрез предложената от нас процедура на разделяне на инвестиционно проектиране и строителство, считаме, че интересите на Община Пловдив и тези на гражданите на Пловдив ще бъдат по-сериозно защитени и че завършеният обект ще бъде по-качествен и отговарящ на очакванията.

Мотивация и проучване:

С ДВ, бр.20 от 1969г., сградата е обявена за единичен исторически паметник на културата с категория „национално значение” и с писмо №395 от 13.02.85г. на НИПК е декларирана като архитектурно-строителен паметник на културата. Съгласно чл.59, ал.4 от Закона за културното наследство (ЗКН) §10, ал.1 и §12, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на същия закон запазва статута и категорията си като недвижима културна ценност притежава статут на единична архитектурно-строителна и историческа недвижима културна ценност.
Режими на опазване на обекта не са определени.
Училищният имот УПИ I-520.25 училище заема цял квартал и границите му са материализирани с оригиналната ограда с каменен цокъл, профилирани тухлени колонки с каменна шапка и ажурни пана. Изградена е преди разширението през 1925 – 1930г. и е със сравнително добре съхранена автентичност. Преди промяната на статута на улицата пред училището в пешеходна е затваряла и малък преден двор, видно от стари снимки.
Гимназията попада в обхвата на защитена територия за опазване на културното наследство – „Охранителна зона А3“ на „Система от улични ансамбли „А“ по улиците „Княз Александър І“, „Отец Паисий“, „Райко Даскалов“, „Христо Г.Данов“ и площад „Джумаята“, съставен елемент на Историческа зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив”, групов археологически и архитектурно-строителен паметник на културата на урбанизма и културния пейзаж, обявен с Протокол на НСОПК №5/22.05.2000г., със статут на групова недвижима културна ценност, съгласно §10, ал.1 от ПЗР на ЗКН.
За обекта е налична документация за извършени намеси както следва:
– Архитектурно заснемане „като основа за … възстановителни работи на покрива след пожар в актовата зала“ (графичната част съдържа схематични фасади, разрез и план покрив на актовата зала), съгласувано с писмо на НИПК – №4387/05.10.1998г.;
– Виза и проект за „Аварийни КРР в актовата зала“ на същия обект, съгласувани със становище на МК – №33-HH-669/02.04.2018г.;
– Технически проект за аварийно-ремонтни дейности по покрива на обекта, съгласуван със становище на МК – изх.№33-HH-669(15)/31.08.2018г.
– Виза и техническо задание за проектиране на „Основен ремонт, консервация и реставрация, прилагане на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното пространство на Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ (Първа мъжка гимназия „Княз Александър I”) с идентификатор 56784.520.25.3 по КК на гр.Пловдив”, съгласувани със становище на МК – №33-НН-669/04.12.2019г.
Споменатите документи показват добра дисциплина в последното десетилетие по отношение на регламентирането на намесите, но и недостатъчност на ресурса отделян за нейното опазване. Считаме, че планираната към момента от Община Пловдив процедура за обявяване на инженеринг допълнително ще влоши ситуацията и съответно апелираме към отговорните институции да преосмислят решенията си.

 

Споделете ни във:

8 thoughts on “Усвояване, усвояване, усвояване

 1. Да го кажем иначе – Зико нищо не разбира, затова не е виновен. Бъдете сигурни, че няма и да поумнее оттук нататък. Всищност виновните са всички, които гласуваха за него.

 2. Това комунидно прасе само мисли от къде кво да смуче.

 3. В статията има много пъти „ЗАЩО“… Е де… То е ясно…. Мъни, кинти, стинки, зелено, кеш, гуша…. И так далее…

  1. Вместо да четем ВЪПРОСИ на които никой няма да се трогне да отговаря наистина по-практично е да напишете ОТГОВОРИ.

   Увъртанията на баскетБОЛНИЯ мозъклия „да претупаме далаверката че ша изтървем паричките“ са невалидни = = = да се беше съпикясал НАВРЕМЕ с правилна процедура и Конкурс отделно от строителя. Дати имат подписите, кьорав ли си?

   Да уволни некадърните десетина калинки с които се е обградил та го подвеждат, че да не би и него със тях . . . а? СТИГА!

 4. Зико не е виновен, той нищо не разбира! Защо е на свобода Пламен Райчев още е въпроса!

  1. (Преди всички разследвания, за неотклонение нека закопчаем на глезена на г-н БоБоТРИ, на пловдивскио депутатин Тотев, на баскетБОЛНИЯ мозъклия Зико и на неговия послушник арх Ахрянов (и др.) по една елегантна електронна гривна. Да не би да се заблудят докато берат гъбки в пограничните шубраки та да попаднат в Сръбско / Дюбайско случайничко.

   Багажниците на напускащите юрисдикцията джипове, таксета, ТИРове, таратайки i гемии да се проверяват = = = опасни са не само пристигащите престъпници и избягали затворници, но и излизащите навън!)

   ХОРА, НЕ ОТЛАГАЙТЕ. . . СЕГА, ВЕДНАГА!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.