Учени в Пловдив работят на пълни обороти в полза на индустрията и в коронавирус кризата

Актуално Изпод тепето Новини

Откриха първия Център по мехатроника и нанотехнологии, който вече обслужва над 30 компании

Да служиш на индустрията и бизнеса. Това правят на пълни обороти учени от Пловдив, работещи в първия у нас Център по мехатроника и нанотехнологии, който вече обслужва над 30 компании на от Централната лаборатория по приложна физика към БАН в града. Той официално бе открит днес, но специалистите зад дисплеите на уникалното оборудване във високотехнологичния комплекс обслужват вече над 30 български и чужди компании и за изпълнили повече от 150 поръчки за тях.

„ И по време на коронавирус кризата, и сега, работим на пълни обороти. Връщаме хора от отпуски заради многото поръчки”, обясни ръководителят на центъра проф. Румен Каканаков. За рязането на лентата на комплекса днес той посрещна кмета Здравко Димитров, председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски и зам.-кмета Стефан Стоянов, който е в течение на проекта от самото му начало. „Този център е пример за приложна наука в действие”, подчерта Стефан Стоянов.

Оборудването в центъра е на обща стойност 5,5 млн. лв. и се използва за разработване и изследване на нови функционални материали и за създаване на съвременни екологично чисти технологии за тяхното получаване. В Центъра се извършват дейности по модификация на повърхностите на различни материали срещу износване и корозия за машиностроенето, самолетостроенето, автомобилостроенето, медицината.

Изследователският център се състои от Чиста стая клас 100 000 с два комплекса – Технологичен и Изследователски. Те са снабдени с модерно оборудване и иновативни продукти за трансфер в индустрията.  Работата на центъра е насочен към създаване на нови материали за модификация на повърхности, разясни в презентацията си доц. Лиляна Колаклиева, която е зам. – директор на Централна лаборатория по приложна физика към БАН – Пловдив.

Пловдивският център е пример за синергията на наука, производство и бизнес. Апаратурата в двата комплекса на Чистата стая позволява надграждане с допълнителни високотехнологични модули, което дава възможност за непрекъснато подобряване на функционалността на създадената до момента научноизследователска инфраструктура, обясни проф. Румен Каканаков. Част от оборудването е изцяло изработено тук – проектите са на Централната лаборатория по приложна физика, а реализацията е направена от пловдивски компании. Изграждането на Изследователския център обхваща периода 2007 –2020 г. и е резултат от няколко проекта като последният от тях, проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, е по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

“Искам да поздравя колегите от Пловдив, че успяха в един кратък срок да направят нещо голямо. Тази лаборатория по приложна физика е пример как изследванията водят до иновации и се радвам, че това става именно в Пловдив. Показателен е фактът, че много компании са в контакт с нашата лаборатория. Впечатляващо е, че има чуждестранни фирми, които ни търсят за съвместна дейност. Това се случва рядко в България”, допълни председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.