Раздорът в ЕСУТ заради озеленяването в новия Общ устройствен план

Актуално Гласове Градът Изпод тепето Новини Под ножа

Арх. Чавдар Тенев напусна ЕСУТ заради новия Общ устройствен план”. Това заглавие на Под тепето от миналия ден предизвика трусове в средите на архитектите, сред инвеститорите в града и, разбира се, в общинската администрация.

Във вторник ви информирахме, че председателят на Камарата на архитектите арх. Тенев е подал заявление за напускане на Експертния съвет по устройство на територията към Община Пловдив в петък до главния архитект Димитър Ахрянов. С решението на арх. Тенев КАБ вече няма да има представител в ЕСУТ, който е един от най-важните органи в управлението на града. Поводът за напускането на арх. Тенев е изменението на Общия устройствен план и протоколът на ЕСУТ от октомври миналата година, с който работния проект се приема. Във вторник ви обещахме, да ви запознаем с подробностите, и ще го направим сега.

Притесненията на арх. Чавдар Тенев са свързани най-вече с отредения процент за озеленяване при процедирането на подробни устройствени планове след приемането на измененията в ОУП. И според новия общ план той е 40%. Председателят на КАБ е на мнение, че това са недопустими отклонения от правилата, които ще доведат до сериозно влошаване на инвестиционния климат в града. В същото време главният архитект на Пловдив Димитър Ахрянов е на мнение, че така администрацията се опитва да се бори с презастрояването и с това Пловдив да стане по-зелен град.

Какво казва арх. Чавдар Тенев и защо напуска експертния съвет

„Аз лично съм много притеснен. Защото Общият устройствен план е една система от правила, които регламентират моделирането на града. Тези правила обаче се прескачат с приемането на изменението на ОУП. Правят се нарушения”, смята арх. Тенев.

„Отправял съм моите критични бележки към главния архитект относно параметрите на Общия устройствен план, които се налагат с едно решение на Експертния съвет от миналата година и с което е приет предварителния проект, който предстои да бъде одобрен от Общинския съвет. Виждам доста фриволно налагане на отклонения от основната наредба, която касае правилата и параметрите на ОУП. Съгласно Закона за устройство на територията е създадена Наредба 7, по която ние архитектите работим. Там е посочено какви видове са зоните в населените места и за всички тях същата тази наредба е определила какви са параметрите на застрояване, касаещи характера на височина, плътност, изискуемия процент за озеленяване за съответните зони. В същия този закон има едно много важно правило- член 13, който казва, че отклонение от тези правила с Общия устройствен план се допуска само в няколко случая- терени под защита, терени, отредени за социални дейности и терени, свързани с отбраната. Като се запознах с протокола на ЕСУТ, с който е приеман предварителния проект, установявам, че на територията на целия град се налагат отклонения, което е недопустимо по закон”, коментира в детайл пред Под тепето председателят на КАБ в града арх. Чавдар Тенев.

Той уточнява, че в Пловдив има няколко места, в които могат да се допуснат отклонения от наредбата- тепетата, Стария град и други, но в останалата част на града тя трябва да се прилага едно към едно. В протокола на експертния съвет обаче има отклонения от наредбата във всички зони, което е нарушение, според него.

„Отделно от това, което казва законът, в самата наредба има регламент, който казва, че могат да се допуснат отклонения тук-таме, но по изключение, въз основа на мотивирано предложение на Общински съвет, което да бъде представено на министъра на регионалното развитие и с негова заповед да се разреши изменение на ПУП в конкретния случай. Такова нещо обаче няма и не би могло да има за целия град. Установявам едно много фриволно отношение, с което са нарушава и закона, и наредбата. И когато в територията на целия град се направи по този начин ОУП и той влезе в сила, върви после засегнатите интереси на инвеститори да ги доказваш в съда, че този ОУП не е законосъобразен”, добавя арх. Тенев.

Въпреки че е член на ЕСУТ той не е присъствал на заседанието по разглеждането и приемането на изменението на ОУП през октомври миналата година. Запознал се е с протокола на експертния съвет в детайл по-късно и заявява, че е реагирал веднага.

„Дълго време нямах възможност да се задълбоча в протокола на ЕСУТ от 1 октомври и на този експертен съвет не съм присъствал. След като се запознах детайлно, направих обръщение до главния архитект, с който споделих какви констатации съм направил. Това се случи на 1 февруари. Направих предложение да обсъдим по-детайлно нещата, но нищо не се случи. И тъй като виждам, че няма да има резултат от моите обръщения до главния архитект, реших да се оттегля от ЕСУТ. Новите правила и параметри в ОУП смятам за неправомерни. Затова, аз като представител на КАБ в Експертния съвет, не мога да се съглася с това и заявих, че прекратявам работата си в съвета, след като няма никакъв резултат от това, което казвам. Много е лошо да имаш становище и да виждаш с убеденост, че нещата не са на ред и в същото време да се продължава, и  в същото време да съм член на този съвет… Трябваше някак да се реагира”, коментира реакцията си от края на миналата седмица арх. Тенев.

„В изменението на ОУП има няколко основни проблема. С амбицията да намалим презастрояването и да увеличим озеленяването, които са едни благородни идеи и до голяма степен популистки, но с тях се нарушават правилата. Което за мен е недопустимо. Освен това не е необходимо. Първо защото Пловдив вече е презастроен и сега вече е след дъжд качулка идват тези мерки. След това озеленяването в градовете не става така, както в момента се решава с това намерение. Идеята, която иска да реализира общината с тези недопустими отклонения от правилата, е да се гони процент озеленяване 40% в имотите. Това е почти половината имот да бъде озеленен. Добре, ама това в града не става така. Особено в големия град”, категоричен е председателят на КАБ.

Той е категоричен, че собствениците на имоти и инвеститорите в Пловдив не могат да бъдат натоварвани с такъв голям процент озеленяване в парцелите- 40%. Като подчертава, че озеленяването за общия баланс се поема от публичната зеленина- паркове, булевардите с уличните дървета.

„До голяма степен общината делегира задълженията си за озеленяване на частните собственици. Това ще ощети силно собствениците на имоти и бъдещи инвеститори. И когато се сблъскат хората с проблема да си изгради в терен, който е отреден за обществено обслужване някаква обществена сграда, няма да може да си реши проблема с паркирането, тъй като половината му имот ще е свободен селски двор. Тук възниква сериозен проблем, с който се влошава инвестиционния климат. И давам примери- за терени, отредени за смесени функции,  наредбата казва, че има особености. При малки и много малки градове озеленяването може да стигне до 50 процента.  Колкото по-голям става градът обаче, процентът намалява. При средни градове може да достигне 40%, но при много големи градове, какъвто е Пловдив по класификация, озеленяването като процент от имота е 20 до 30%. В същото време за този тип зони от експертния съвет налагат процента на озеленяване да бъде 40. Говорим за смесени зони за сгради, които имат нужда от свободно пространство, за да се разгръщат. Голяма беля е това, което се прави. И ще дам още един пример- в същата наредба е дефиниран още един вид територии- за обществено обслужване. В наредбата са дадени какви да бъдат параметрите примерно за здравно заведение, за детско заведение, за училище, административна сграда или прочие. За детско заведение например е 40 процента, напълно разбираемо, но за училище, според наредбата, е 20 процента, тъй като имаме спортни площадки в свободната дворна площ и т.н. С две думи трябва да се решава индивидуално за всяка от функциите. В протокола на ЕСУТ обаче виждам, че в тези зони всичко се слага под общ знаменател- озеленяване минимум 40% за всички функции. С това ЕСУТ влизат в противоречие с наредбата. И когато някой претендира да изгради търговски обект или училище, няма да му одобрят подробен план според това, което наредбата казва, а ще го одобрят така, както са го решили от общината с протокола на ЕСУТ и ще му блокират инвестицията. Да не говорим, че има и други отклонения, пак с благовидната идея да озеленим града. Което е хубаво, но това не се прави само с частните имоти, а най-вече с публичната зеленина. И затова ги има тези правила. Освен това наредбата казва, че с една-трета трябва да е с едроразмерна растителност, а според протокола на ЕСУТ е 50%. Аз също искам да сме озеленени, но според правилата. А не да си създаваме противоречия на наредбата”, даде примери председателят на КАБ арх. Чавдар Тенев.

На финал заяви, че комуникацията на местната власт с браншовите организации, и специално с Камарата на архитектите, никога не е била по- слаба, отколкото сега, с екипа на Здравко Димитров.

Какво казва главният архитект Димитър Ахрянов

„Амбицията ни е да се борим с презастрояването и да се даде възможност за по-голямо озеленяване в имотите. Ние това сме го придвижили, планът се работи. Нещата, които могат да бъдат взети под внимание, ще бъдат взети“, коментира главният архитект Димитър Ахрянов.

Той уточни, че са водени няколко разговора с арх. Чавдар Тенев и има неща, с които администрацията не е съгласна с него.

„ Той не е удовлетворен от това, че сме увеличили процента на озеленяване в имотите. Ние сме го направили, защото това са част от мерките срещу презастрояването. Това ще даде възможност едрата дървесна растителност в частните имоти да не се засяга, както и да се садят нови дървета. В момента практиката при изграждането на комплексите е да се вкарват храсти и нискостеблени растения, а няма възможност да големи дървета заради почвения слой. Не дава възможност за високи дървета, а ние искаме да променим това”, обясни главният архитект.

Той цитира проучване в столицата, направено от екипа на София План, според което 60 процента от високата дървесна растителност е в частните в дворове. От общината предполагат, че в Пловдив процентът е по-голям.

„Амбицията на общината е тези дървета да бъдат спасени. Или бъдещи високи дървета да бъдат засаждани в имотите. Освен това, за да бъдем коректни, сме дали максимална площ на подземното застрояване- да не надвишава 70 процента от площта на имота”, добавя арх. Ахрянов.

Той смята, че становището на арх. Тенев не е общо становище на Камарата на архитектите, а е лично мнение, което в момента се политизира. От администрацията вече са написали писмо на КАБ да бъде посочен друг представител, който ще присъства на ЕСУТ.

 

 

 

 

 

Споделете ни във:

6 thoughts on “Раздорът в ЕСУТ заради озеленяването в новия Общ устройствен план

 1. заплатаджия в.и.д.г.а. НЕ Е ВИШЕСТОЯЩ НАД ИЗБРАНИЯ ПРЕДС. КАМАРАТА каза:

  Камарата на Архитектите КАБ е НЕполитическо ВИСОКОпрофесионално сдружение с прерогатив и задължение по закон да РЕГУЛИРА Архитектурната и Градоустройствена ПРАВОСПОСОБНОСТ на дипломираните специалисти – дали от ПУЦ, дали от РабФак, от Варна/Русе/Харвард/Тимбукту. КАБ избира Председател да води Колегията.

  Временно изпълняващият длъжност главен архитект =в.и.д.г.а.= е назначен БЕЗ КАЧЕСТВА ПРИЗНАТИ ЧРЕЗ КОЛЕГИАЛЕН КОНКУРС. Нито житейска, нито правна логика не поставя ВИШЕстоящ над Председателя на КАБ такъв чиновник на заплата от администрацията на общината; нито дори над (избираемия, но до време / имунитет / давност) …“кмет“.

  Ето други коментари по спучая ПОСЛУШНИК: = https://podtepeto.com/aktualno/arh-chavdar-tenev-napusna-esut-zaradi-obsthiya-ustroistven-plan/comment-page-1/#comment-172992 =

 2. Сега всеки ден, всеки час презастрояваме незаконно и престъпно върху главите на хората! каза:

  общината щяла да реализира…хахахахаха баси нелепия виц…ня тея нещастни селяндури трябва да се забрани да влизат в града въобще!!! алчните крокодили само схеми са им в главите и как да откраднат едни милиони от общестени порръчки , скалъпени и фалшиви…..

  1. Незаконното строителство на Столипиново го правят за оцеляване.

   Незаконното строителство на „ГладАрх“ Ахрянов е междуселски бабаитлък на комплексиран Послушник. Греховна суетност и горделивост в нарушение на християнското смирение, етика и добросъвест.

   Съюзът на архитектите САБ и Камарата КАБ не могат да отпратят на заслужен отдих кмета, народен избраник и любимец.

   По закон обаче Камарата има прерогативи и длъжност да преценява, да степенува и да отказва правоспособност на “дипломирани” от Тимбукту, от ПУЦ, от РабФак, от Варна/Русе/Харвард (?!?) практикуващи мутри -независимо колко скъпо са си платили за бумажката.

   При фрапантни издънки когато подобно на Столипински Цар „творецът“ си позволи върху Джамбаз Тепе да съчини и изгради свой незаконен идиологически Excrementus Fecalis Maximus в противоречие с Плана, да запречи за туристите обзорната площадка ВЪЗРАЖДАНЕ и да запечата дворцовите мозайки на върха тогава КАБ може да му отнеме професионалната правоспособност.

   Може да я намали до селски летни кухни или гаражи/септични ями, колкото да се прехранва.

   Нашият Град си има Дух =Genius Loci= далеч над сергиджийската суета на ЕСК’2019 с паразитиращите заплатаджийски институции пръкнали се.

   Patina Nobile, която от преструвките с бетонови „античности“ се опростачава безвъзвратно.

   Главен архитект на Пловдив Ахрянов без Конкурс не е никакъв, даже съгражданин не ни е камо ли Кореняк, а е навлек, доведеник на баскетБОЛЕН кадърник мозъклия, маша, Послушник, кукла на конци за далавери. С престъпните си „ПУП“-чета на коляно не може да постави пред свършен факт ОбщУстрПлан и Града. Не.

   Заповедта му за назначаване ако КАБ откаже правоспособност се обезсилва, подписите му стават невалидни и против закона и “инжинеринговите” им бумащини ИТН отиват в коша.

   Камарата КАБ ако не изпълнява основната си, жизнената функция за регулиране на професията а дреме като елитарен клуб с висок членски внос =може да се …закрие.

   Както през комунистическо каскет-политиКАЛИНКИ да ни назначават #КОЙ да коли/беси в градоустройството и архитектурата

 3. ЕСУТ =Експертен Съвет за Устройство на Територията= е органът на Урбанисти, Архитекти / Ландшафтни и Градостроители да уреждат пловдивското градоустройство.

  Излизането от състава на ЕСУТ на основната Фигура = Председател на Камарата КАБ (избираем, избран, дългогодишен) представлява всъщност РАЗТУРЯНЕ НА СЪВЕТА. Никакви функции, намерения, насоки, препоръки, решения, разпореждания на такъв „ЕСУТ“ без КАБ не могат да имат валидност нито легитимност нито законна правна сила.

  Временно изпълняващият длъжността главен архитект =в.и.д.г.а.= не е избираем, нито даже е назначен в резултат на ПРИЗНАТИ ОТ КОЛЕГИЯТА КАЧЕСТВА ЧРЕЗ КОНКУРС, а е назначен чиновн… пардон, Сановник =ПОСЛУШНИК= на кмета; и не е вишестоящ над КАБ.

  Доказаните многократни нарушения на професионалната етика, на ОУПлан чрез масово (безкористно?) раздаване на ПУП-чета на ортаци за НЕЗАКОННО ПУПаво строителство, така както и възмутителната му „творба“ върху Джамбаз Тепе над Понеделник Пазаря поставят под въпрос самата ПРАВОСПОСОБНОСТ на Ахрянов.

  Който въпрос следва да се разгледа, обсъди и ПРИСЪДИ ОТ КАБ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.