АктуалноЗдравеЗелен градНовиниОбщина Пловдив

Общината: Всеки жител на Пловдив има 11,2 м2 зелени площи

Интересно е да се знае каква е официалната информация на Община Пловдив относно Зелената система на града

На 22 май отбелязваме Международнния ден на биологичното разнообразие. Денят се чества от 2001 г. насам. Иницииран е и обявен от Обединените нации. Избрахме точно тази дата, за да ви запознаем с наличната официална информация за Зелената система на Пловдив, публикувана в сайта на администрацията. Прилагаме я без редакторска намеса. Изводите оставаме на вас, тях както възникналите въпроси по темата, може да ни изпратите на редакционната поща или в коментари.

Основата на Зелената система на Пловдив се формира от паркови елементи, включващи хълмовете, по-големите паркови площи, крайречната зеленина на р. Марица и множество по-малки градини и сквeрове, формиращи “мозаечна структура”, неравномерно покриваща градската територия. Тя се допълва от зелените площи със специално предназначение (преди всичко гробищните паркове и ботаническа градина) и зелените площи за ограничено обществено ползване (реализирани към жилищните комплекси и обществените сгради, зелените площи в имотите на частните физически и юридически лица), както и уличното озеленяване. Зелените площи на всяко населено място могат да се класифицират в няколко вида:

– Зелени площи за широко обществено ползване

Зелените площи за широко обществено ползване в града заемат 381,5 hа, което съставлява 75,3 % от общата площ на зелените площи. Всеки жител на гр. Пловдив разполага с 11,2 м2 зелени площи за широко обществено ползване. Те образуват гръбнака на Зелената система на града. Това са всички градини, паркове и скверове. Тези зелени площи изпълняват много важна функция. В тях се извършва  ежедневният отдих на населението и имат важна екологична роля и естетическо въздействие. Те обслужват и най-уязвимата част от населението – подрастващото поколение, майките с детските колички и възрастните хора. Тези паркови площи е необходимо да имат 5-7 минутен изохрон на достъпност.

Тези паркови площи трябва да имат различна тематична насоченост и да са структурирани равномерно в чертите на урбанизираната територия.

Друг важен аспект е степента на изграденост на тези площи. За да изпълняват целия диапазон от функции, с които са натоварени, е необходимо изградеността им да е много висока.

– Зелени площи за ограничено ползване

Зелените площи с ограничено ползване формират най-широко застъпеното „изпълващо” озеленяване и създават най-разнообразна среда за спорт, забавления и рекреация. Тук влизат всички терени с дворично озеленяване, собственост на частните физически и юридически лица. Това са зелените площи във всички имоти с жилищна и обществено обслужваща функция. Тези терени представляват интерес, дотолкова доколкото изпълняват екологична функция и подобряват микроклимата.

Особено важни за тази категория зелени площи са междублоковите пространства. Те отчасти компенсират, липсата на паркови площи за широко обществено ползване, придават чувство за „мащаб“ в панелните комплекси и изпълняват важни рекреационни функции за живущите в комплексите.

Други зелени площи за ограничено ползване са тези в здравните и учебни заведения и зелените площи около обществените сгради.

– Зелени площи със специфично предназначение

Зелените площи със специално предназначение в града заемат 58,9 hа, което съставлява 11,7 % от общата площ на зелените площи. Към тях спадат гробищните терени, мемориални паркове, ботанически градини, дендрариуми, лапидариуми, зоокътове и зоологически градини.

В световната класификация, не напразно гробищните терени се наричат гробищни паркове. Това са места със специфично предназначение и тяхното озеленяване е от особено значение. Освен чиста екологична функция, която е особено важна относно климатичната характеристика на града, тези площи е необходимо да създават определена нагласа и визия свързана с функцията им.

Ботаническите градини, дендрариумите, лапидариумите са зелени площи със строго определени функции, което не ги прави по-малко пълноценни. Със своята тематична насоченост и многообразието, заложено в тях, те могат да съвместяват множество функции и в някои отношения в тях може да се изпълняват по-пълноценно рекреационна дейност.

– Улично озеленяване

Това озеленяване е свързващо звено във всяка Зелена система. От функционална гледна точка, уличното озеленяване обвързва всички елементи и зелени площи в една обща система от публични пространства и места за отдих.

Освен функционалният аспект, екологичната роля на уличните дървета е незаменима. Тези насаждения са органически необходима съставна част от градския ландшафт и спомагат за създаването и поддържането на условия за една нормална, здравословна жизнена среда.

Озеленителните работи на гр. Пловдив имат над 130 годишна история. И това дава чудесна възможност за анализиране и обобщаване на този опит. За такъв период много точно могат да се оценят, както добрите постижения, така и да се видят и отстранят грешки, неправилни решения и реализации.

Озеленяването на гр. Пловдив има какво да посочи като добри примери. Това са наистина качествени реализации при изграждането не само на паркови градски обекти, но особено и на първо място уличното озеленяване.

– Защитни и мелиоративни зелени площи

Тези зелени площи формират „рамката” на целия град. Осъществяват органична връзка с крайградския ландшафт и в равнинния ландшафт на пловдивското поле, играят особено важна екологична функция. Те биха филтрирали отчасти прашния въздух, образуван от обработката на почвата поради това, че гр.Пловдив е обграден от обработваеми полски площи, създаващи специфичен режим на пренос на замърсители от естествен произход (ФПЧ).

– Защитени територии

Това са паркови територии със специален статут и режим. Те могат да бъдат улично озеленяване, паркове, градини или скверове, които с определени свои качества или като културно-историческо наследство да са определени от МОСВ или НИНКН, като защитени обекти, паметници на градинско-парковото изкуство, като части от групов паметник на културата или като защитени територии и зони. Тези паркови площи са пълноценен участник в Зелената система на града. Тяхното проектиране, изграждане и поддръжка е по-специално, в зависимост от режимите, които са посочили съответните ведомства – принципали на тези територии.

Лесопаркови площи

На територията на Община Пловдив са разположени две сравнително големи лесопаркови зони – Парк “Отдих и култура“ /територията след р.Първенецка/ – в западната част на града до Гребен Канал и Парк “Лаута“ в Югоизточната част на града, в близост до ЖР “Тракия”. Тези паркови площи са за широко обществено ползване, но поради своята специфика на непрекъснати дървесни масиви и характерно разположение те имат ключово значение за зелената система и огромна екологична стойност за града.“

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

2 коментари

 1. В районите Западен, Тракия и Централен има големи и хубави паркове, а повечето булеварди и улици са с дървесна растителност.

  1) в Северен и Южен трябва да се изградят големи паркове, защото в момента има само малки такива – има идея за такъв до кв. Коматево, но е добре да се помисли и за такъв и в по-урбанизираната част (защо не на мястото на ФК “Спартак” на Братя Бъкстон, или пък мястото на множеството индустриални парцели около жп линиите, които отдавна не се ползват??). В северен е по-сложно, но също има такива парцели около автогара север и гара филипово, които биха могли да се разчистят.

  2) Пловдив има много междублокови пространства около панелките, които ако се облагородят, ще станат чудесни паркчета, така че за това е необходимо да се направи генерален план и да се инвестират няколко милиона – ефектът ще е голям.

  3) река Марица е чудесно зелено пространство, което трябва да се социализира и да стане достъпно за плаж/разходка, както е във Виена, както е в Белград, същото важи и за остров Адата

  4) Тепетата са истинското богатство на Пловдив и имат огромен потенциал, но истината е, че в момента са занемарени, а и всичко се прави на парче (часовниковата кула на Сахат тепе беше възстановена по страхотен начин, но пространството около нея е пусто и не предразполага към разходки, а за графитите и чистотата да не говорим) Може би единственият цялостен проект за развитие на тепе е този за Небет тепе – ще е интересно да се види какво ще се получи там

  5) Идеята за Екопарк и втори гребен канал също би могла да е голямо увеличение на зелените площи, защото ще залеси множество терени, но там е необходимо да се изчисти концепцията и да се подсигури обществения интерес.

  6) Бих добавил, че е необходима цялостна концепция за “Отдих и култура”, а и в някакво отношение за Лаута, защото просто наличието на гора, не е парк – да, това е зеленина, която допринася за чистотата на въздуха, но ще е добре да има повече алеи, пейки, беседки, 1-2 кафенета

  7) Изискванията за озеленяване при ново строителство в ОУП от типа на 30-40% са добри, въпросът е да започнат да се спазват…

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина