АктуалноГрадътМненияНовиниПод ножа

Общината: КОЦ – Пловдив се нуждае от втори линеен ускорител

Опозицията не мисли така

„Комплексен онкологичен център-Пловдив“ ЕООД има нужда от нов линеен ускорител от последно поколение, с пълен капацитет за лъчетерапия и с възможност за радиохирургия. Предложението за закупуване на техниката ще бъде разгледано на предстоящата сесия на Общински съвет – Пловдив по предложение на заместник-кмета Илия Кирчев.

Предложението предвижда се разреши на управителя на КОЦ-Пловдив да закупи апаратурата с прогнозна цена около 5 милиона лева. Отделно се предлага отпускането на средства за закупуването на хибридна СПЕК/КТ система, гама камера и томограф с обща прогнозната стойност, в едно със сграда за тях, около 1 400 000 лева без ДДС. Планирано е инвестициите да се реализират със заем.

От опозицията обаче са на коренно противоположно мнение. Съветници отляво разказват, че когато предложението е резглежадно в комисии, е взето решение това да стане едва след избора на нов директор на здравното заведени, за което е обявен конкурс. Въпреки това, на Председателски съвет е решено точките да влязат в дневния ред на сесията.

Днес от Община Пловдив разпространиха прессъобщение, за нуждата от подобна апаратура. Вижте го:

КОЦ – Пловдив разполага с един линеен ускорител, закупен при изграждане на лъчетерапевтичния комплекс в центъра през 2015 година. Лечебното заведение е осъществило лечението на над 2400 пациенти след пускането на техниката в действие.

Необходимостта от закупуването на още един ускорител от последно поколение е продиктувано от големия брой пациенти, обслужвани от онкоцентъра, който осигурява лечението на нуждаещите се от областите Пловдив, Пазарджик, Смолян и голяма част от област Хасково, като броят на потенциалните пациенти е между 2,5 и 3 милиона души. Непрекъснатият поток пациенти чувствително е надвишил заложеното в проекта по ОП „Регионално развитие“, с чиято подкрепа бе изграден лъчетерапевтичния комплекс и техниката е под изключително голямо натоварване. Това налага неизбежни планови профилактики на ускорителя, лишаващи пациенти от пълноценна терапия. „Линейният ускорител във втора база, който бе закупен през 2015 година, бе планиран да издържи 10 години. С оглед на по-голямото натоварване, на което е подложен, като работи по 15-16 часа на ден, се изхаби за тези пет години. Профилактиката ни лишава от ползването му, а в това време пациентите не могат да чакат. Само за 2019 година в Пловдив новозаболелите са над 3300 души – трябва ли тези хора да бъдат пращани да се лекуват в чужбина“, обясни д-р Цветков.

От 5 юни 2017 година до март тази година от изпълняващите длъжността началник отделение „Лъчелечение“ в КОЦ-Пловдив д-р Тотка Христова и проф. д-р Марианна Янева са постъпили множество рапорти за наложителна профилактика и ремонт на линейния ускорител, извършвани своевременно от фирмените сервизни служители на фирмата-доставчик.

В същото време препоръките на специалистите са във всяко лъчетерапевтично отделение или клиника да има два линейни ускорителя, като единия да се ползва за високоспециализирани дейности, а другият за рутинни практики, като двата да бъдат взаимозаменяеми.

Със свой доклад вх. № 203Д-172 от 29 януари 2020 г. до кмета на Община Пловдив управителят на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД доктор Парашкев Цветков отново заявява инвестиционно намерение за закупуване на техниката. Пандемията от COVID 19 обаче забави стартирането на процедурата по закупуване на техниката.

Със закупуването на нов линеен ускорител от последно поколение, Комплексният онкологичен център ще може да осъществява лечението на пациентите с пълен капацитет и с високо качество, като ще запази позициите си в лечението със специализирана апаратура. Вторият ускорител ще даде възможност и за гарантиран финансов приход от НЗОК, имащ пряко отношение към доброто финансово състояние на общинското дружество.

„КОЦ-Пловдив“ вече е провел пазарно проучване за стойността на линеен ускорител, както и на евентуалните източници на финансиране за закупуването му. „Към момента две конкурентни фирми са подали ценови оферти, надяваме се, че когато се обяви състезанието, в условията на конкуренция, цената ще падне“, заявява д-р Цветков. Единственият финансов инструмент с преференциални условия, който може да се използва за лечебни заведения, е ресурс по инициатива JESSICA на „Регионален фонд за градско развитие“ АД. Срещи и разговори с представители на фонда са започнали още през август миналата година.

За да може КОЦ-Пловдив да се оборудва с нужната апаратура, заместник-кметът на Пловдив Илия Кирчев направи две предложения до Общинския съвет. Първото е изменение на инвестиционната програма на КОЦ, одобрена от местния парламент през юли 2018 година. Става въпрос за отпускането на средства за закупуването на хибридна СПЕК/КТ система, гама камера и томограф. Прогнозната стойност на тези системи, заедно със сграда за тях, е около 1 400 000 лева без ДДС.

Второто предложение на заместник-кмета Илия Кирчев е за разрешаване на управителя на „КОЦ-Пловдив“ ЕООД да закупи въпросния нов линеен ускорител, който е последно поколение, с пълен капацитет за лъчетерапия и с възможност за радиохирургия след провеждане на обществена поръчка по реда и условията на Закона за обществените поръчки на стойност до 5 000 000 лв. с  ДДС, включваща доставка и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура, както и разходите по преустройството на съществуващата сграда за лъчелечение.

Предлага се също управителят на онкоцентъра да сключи договор за инвестиционен кредит по инициативата JESSICA, предоставен от „Регионален фонд за градско развитие“ АД за въпросния линеен ускорител.“

От групата на социалистите коментираха, че няма да подкрепят предложението, с мотива, че в Пловдив към днешна дата има 3 такива ускорителя за лъчетерапия. Два от тях са в базите на  УМБАЛ „Свети Георги“ и един в самият Онкодиспансер. Това правело необосновано вземането на кредит от близо 5 млн. лв., още повече в края на мандата на сегашния управител д-р Парашкев Цветков.

ВМРО призова: Кметът да се освободи от двама заместници (ВИДЕО)

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по програми за свободата на словото и разследваща журналистика.

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина