АктуалноВластГрадътНовини

Насрочиха извънредна сесия за Панаира

20 съветници от различни политически формации са се подписали под искането

Извънредна сесия на Общински съвет – Пловдив е насрочена за първия работен ден на 2023 година. Местният парламент е свикан от 9.00 часа, за да гласува наново по казуса с апорта на варненските акции в дружеството „Пълдин Туринвест“.

20 съветници от различни политически формации са се подписали под искането за извънредното заседание. Това са: Веселина Александрова, Веселка Христамян, Владимир Славенски и Добромира Костова от ДБ; Евелин Парасков, Ивана Папазова, Владимир Темелков и Гергана Стоянова от „Съюз за Пловдив“; Едуард Сарафян, Константин Георгиев, Николай Бухалов, Румяна Толова и Цветелин Цоневски от МК „Кауза България“; Кирил Търев и Петър Петров от Земеделски съюз „Александър Стамболийски“; Владимир Кисьов, Димчо Петров, Иван Црънчев и Стефан Послийски от ВМРО (БНД) и независимият Георги Величков.

Ето и проекторешението, което те предлагат да се гласува:

„Общински съвет-Пловдив изменя Решение № 576, взето с Протокол № 24 от 19 декември 2022 г. относно Упълномощаване представителя на община Пловдив в общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив да гласува по проекто-решенията на извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09.01.2023г. или при липса на кворум на резервната дата 24.01.2023г, като в т. И [римско две/ навсякъде след текста „да гласува” думата „за“ се заменя с „против“.

Възлага на Кмета на община Пловдив организацията и изпълнението на настоящото решение.“

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по програми за свободата на словото и разследваща журналистика.

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина