Арх. Петър Петров е новият директор на НИНКН

Актуално Култура Новини
Арх. Петър Петров

Главният архитект на район Централен ще оглави Националния институт за недвижимо културно наследство 

Главният архитект на район Централен Петър Петров ще оглави Националния институт за недвижимо културно наследство, след спечелeн конкурс за длъжността, съобщиха от министерство на културата.

Конкурсът за длъжността „директор“ на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) е обявен със Заповед № РД16-2/10.01.2019 г. на министъра на културата, на основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда,  чл. 18, ал. 1 от Закона за културното наследство, чл. 7, ал. 4 и ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти.

Обявата с изискванията към кандидатите и реда за провеждане на конкурса е публикувана на сайта на Министерство на културата през 2019 г. За участие в конкурса са подадени документи от арх. Петър Петров и арх. Даниела Джуркова, като и двамата кандидати са допуснати до участие в конкурса. Поради възникналата епидемична обстановка провеждането на конкурса е забавено.

През 2021 г. конкурсната процедура е продължена. Със Заповед № РД-16-45/10.06.2021 г. на министъра на културата е назначена комисия, съставена от девет експерти, включително четирима утвърдени външни специалисти.

Конкурсът се проведе съгласно реда, определен в Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти. Комисията се запозна с представените концепции за развитие на държавния културен институт и проведе събеседване с двамата кандидати.

Членовете на комисията оцениха представените концепции, професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемане на длъжността.

Съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № Н-4/14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти за успешно издържал конкурса се счита кандидат, който е събрал не по-малко от 2/3 от максималния брой точки по оценъчните карти в съответствие с чл. 11, ал. 4, т. 9, а именно 2/3 от 846 точки = 564 точки.

С оглед получения общ брой точки комисията класира като успешно издържал конкурса Петър Владимиров Петров.

Кандидатът Даниела Георгиева Джуркова не е набрала необходимия минимум точки.

Арх. Петър Владимиров Петров е роден през 1962 г. Има близо 15 години професионален опит в областта на културното наследство и работа по над 75 обекта – недвижими културни ценности, както и над 13 години управленски опит.

Арх. Петров е магистър от катедра „Теория и история на архитектурата“ – ВИАС. Има изкарани специализация, курсове и стажове в областта на опазването на културно-историческото наследство във Франция. Стипендиант на френското правителство. Работил е в 4 френски архитектурни бюра, в НИПК (сега – НИНКН) – гр. София, като експерт в Община Асеновград, старши експерт и главен архитект в Община Пловдив, район „Централен“, гр. Пловдив. Бил е управител на „Архитектура и наследство“ ООД – гр. Пловдив.

Трикратен носител на награди в националния конкурс „Сграда на годината“.

Владее френски, руски и английски езици.

Видео запис от конкурса може да бъде проследен в YouTube канала на Министерството.

Още по темата:

КАБ иска оставката на директора на НИНКН Даниела Джуркова

Арх. Петър Петров: Архитектите трябва да могат да бъдат медиатори между културното наследство и инвеститорите

Архитекти даряват предложения за реставрация на 6 знакови обекта на Пловдив

Арх. Петър Петров: Крепост на Небет тепе? То се е родило далеч преди средновековието, убиваме историята му!

Шефът на Старинен Пловдив гони курса за опазване на архитектурното наследство от къща Нишанян

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.