БългарияЖивотНовини

Дните отпуск от 2020 г. се използват до края на 2022 г.

Давността на отпуска от 2020 г. е до края на 2022 г., пише БТА. Всички дни отпуск, независимо дали са отложени или не за следващата календарна година, могат да се ползват до края на двегодишната им давност с разрешение от работодателя. Трудовото законодателство регламентира, че всеки работник е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, в рамките на която той се полага.

Работодателят има задължение да информира работниците в началото на годината за полагаемите дни и за дните, които са останали от предходната година и да ги съветва да ги заявяват и използват. Работодателят трябва да създаде и ред за ползването на отпуските.

По искане на работниците и служителите част от платения отпуск може да се отложи и да се използва през следващата календарна година, но само със съгласието на работодателя. По важни производствени причини работодателят също би могъл да отложи част от отпуска, но той е длъжен да осигури ползването на поне половината дни отпуск в годината, за която се полага, а останалите – най-късно до средата на следващата. Работникът и служителят може след този срок с 14-дневно предизвестие да използва прехвърлените дни като в случая не е необходимо съгласието на работодателя.

При прекратени трудови правоотношения работникът има право на обезщетение за дните, които не са погасени по давност. Ако работникът или служителят използва друг вид отпуск – за бременност и раждане, гледане на дете и други давността спира.

По данни на КНСБ от юли, тази година най-много сигнали за нарушения, свързани с работното време, са нарушенията на ползване на правото на отпуск – 42,5 %, полагане на извънреден труд извън законовите разпоредби – 25,1 % и нарушения на междудневна и междуседмична почивка – 13,2 %.

Данни на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ показват, че проверките за нарушения на трудовото законодателство за 2021 г. са 40 788, а нарушенията – 187 712. Към 2020 г. броят им е бил съответно 37 145 и 153 739. Най-много сигнали към Инспекцията са тези, свързани с изплащането на труда, работното време, почивките и отпуските.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина