Подтепето

под лупа

19 Апр, 2016

Риск от непознати у нас заразни болести с миграционната вълна

Ставаме свидетели и на по-масово разпространение на туларемия, бруцелоза, лептоспироза, Ку-треска, aнтракс и др

Какво да правим при био-терористична атака, бистрят на обучение в МУ

Природните промени и масовата миграционна вълна  са довели до повишен риск от проникване на някои екзотични за нашата страна заболявания. Това разкриха специалисти в стартиралия днес обучителен семинар за начина на реакция при био-терористична атака и разпространение на опасна заразни болести в МУ днес.  Главният държавен здравен инспектор д-р Ангел  Кунчев разкри кои са най-адекватните противоепидемични мероприятия в случаи на екстремна ситуация. Видни специалисти в областта на Пест контрола също предадоха своите знания на представители на контролни органи като здравни инспектори в РЗИ, еколози и служители от дирекции “Екология и околна среда“ и “Здравеопазване” в общинските администрации.

Био-тероризмът е разновидност на тероризма, при който като оръжие за масово поразяване се използват биологични агенти – вируси, бактерии, паразити. През последните 15 години тероризмът се утвърди като устойчиво явление в съвременното общество, една постоянна заплаха върху сигурността на цивилизованите страни, изискваща поддържане на постоянна готовност за адекватна ответна реакция. Настъпващите промени в природата промениха и зоните на разпространение на множество опасни инфекциозни и паразитни заболявания.

Освен новите опасности, през изминалите няколко години ставаме свидетели и на по-масовото разпространение на някои познати за нашата страна, но опасни заразни заболявания, като туларемия, бруцелоза, лептоспироза, Ку-треска, aнтракс и др, обясниха експертите.

Поддържането и повишаването на познанията на пест контрол специалистите от една страна като изпълнители ,и отговорните служители в общинската и държавната администрация като организатори и котрольори на дейностите по контрола върху преносителите на заразните заболявания в селищни системи за същността и особеностите на биологичното оръжие и съвременния био-тероризъм, както и за противоепидемични мероприятия, насочени към ограничаване и ликвидиране на заразни огнища, е с висока практическа значимост и актуалност, каза Главният държавен здравен инспектор д-р Ангел  Кунчев.

Няма направени коментари
Още от рубриката "под лупа"

Подобни новини