Подтепето

новини

10 Авг, 2018

1050 деца кандидатстват за ясла в Пловдив, местата са 486

Очаква се през септември с преместването на 3-годишните в първа група в детските градини да се увеличат и свободните места

В проведеното класиране за прием в детските заведения на Пловдив са участвали 1356 деца. От тях 1050 са на яслена възраст, 186 за първа възрастова група, 75 за втора възрастова група, 28 за трета подготвителна група и 17 за четвърта подготвителна група (за 6-годишни деца). Част от децата кандидатстват за преместване, съобщиха от Община Пловдив.

Обявените места бяха общо 1046, от тях за яслените групи - 486, за първа група - 243, за втора – 71, за трета - 143 и 103 свободни места за четвърта подготвителна група. Данните показват, че като цяло към момента има места за всички възрастови групи, без яслените. Наближава моментът, в който 3-годишните ще напуснат яслите и ще постъпят в първа група в детските градини, в резултат от което ще се увеличават и свободните места в детските ясли.

Броят на класираните деца е 573, от които 477 деца са класирани за яслените групи, 57 за първа група, 14 за втора група, 16 за трета подготвителна група и 9 деца за четвърта подготвителна група. Причината за малкия брой класирани деца спрямо обявените места е в желанието на родителите децата им да бъдат приети в точно определени детски заведения, в които местата не са достатъчни за всички. Важно за записването на класираните деца е да бъде спазен срокът 20 август 2018 г., включително, до който родителите им трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.

Следващото класиране ще се проведе на 30 август. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 21 август, включително. При кандидатстване за прием и подбора на детски заведения от изключително значение е родителите да се съобразят с наличните свободни места. Те следва да са по-активни, да се запознаят с местата, с адресите на яслите и градините и условията в тях, за да изберат подходящите, възможни за класиране детски заведения. При наличие на заявления със статус „подадено“ и желание за ново подреждане на детските заведения, родителите  следва да ги анулират и да подадат нови заявления.

Крайният срок за подаване на заявление онлайн за следващото класиране е 28.08.2018 г. За тези, които използват помощта на директорите, срокът е 27.08.2018 г. Информация за предвидените класирания до края на 2018 г. е публикувана на страницата на системата за прием в секция "НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ/График на дейностите".

За децата, които са на 5- и 6-годишна възраст (родени през 2012 и 2013 година), Община Пловдив предлага, освен групите в детските градини, и подготвителни групи в училищата, които са полудневни или целодневни. Записването в тези групи е на място в училищата. Информация за тази възможност родителите могат да намерят в секция „Образование“ на интернет страницата на общината. Важно е родителите на тези деца да ги запишат преди началото на учебната 2018/2019 година, защото посещението на подготвителни групи е задължително.

  • 10 Авг, 2018 | ива
    НИКОГА НЯМА ДА СИ ДАМ ДЕТЕТО В ТЕЗИ ЯСЛИ, ДА ГО БИЯТ И ОБИЖДАТ.ЖАЛКО ЗА ТЕЗИ ПСЕВДОРОДИТЕЛИ.......
  • 10 Авг, 2018 | ива
    НИКОГА НЯМА ДА СИ ДАМ ДЕТЕТО В ТЕЗИ ЯСЛИ, ДА ГО БИЯТ И ОБИЖДАТ.ЖАЛКО ЗА ТЕЗИ ПСЕВДОРОДИТЕЛИ.......
Още от рубриката "новини"

Подобни новини

10 Авг, 2018

Нова детска градина на улица Богомил с пари от Региони в растеж

С 18 млн. лв. ще се строи, ще ремонтират 2 градини, едно училище и една детска ясла в Пловдив

Капацитетът на образователната инфраструктура в града ще бъде оптимизиран, включително чрез изграждането на нова детска градина, след като Община Пловдив подписа договор за изпълнението проект по Оперативна програма „Региони в растеж“. Общата сума на проекта е  18 106 266.94 лева, като от тях 2 152 553.89 лева (два милиона сто петдесет и два лева петстотин петдесет и три лева и  осемдесет и девет стотинки) е собственото финансиране. Продължителността на проекта е 30  месеца.  С парите ще се работи по общо 6 обекта.

Двете сгради на СУ „Любен Каравелов“  ще се ремонтират и ще се внедрят мерки за енергийна ефективност ...

» повече