ГрадътЗелен градНовини

Студенти посетиха Информационния център на РИОСВ – Пловдив

Студенти от първи, втори и пети курс, обучаващи се по специалност „Екология и опазване на околната среда“ в Аграрен университет – Пловдив днес посетиха Информационния център на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив). Те бяха ръководени от техните преподаватели проф. Диана Кирин и гл. асистенти д-р Кузманова и д-р Шукерова.

Експерти на екоинституцията изнесоха лекция, с която запознаха младежите с функциите, целите и организацията на работа на екоинспекцията с фокус върху дейностите по опазване на биологичното разнообразие. Студентите се запознаха с различни аспекти – от ползването на биоресурси до прилагането на Конвенцията за международна търговия с диви растителни и животински видове и осъществяването на контрол съгласно Закона за генетично модифицираните организми.

Лекцията беше последвана от дискусия с акцент върху политиката и принципите на управление на защитените територии и зоните от екологичната мрежа „Натура 2000“. Обсъди се функцията им за опазване на ценни и редки видове и местообитания – предпоставка за устойчиво развитие на районите. Филм, създаден от РИОСВ – Пловдив за биоразнообразието на резерват „Червената стена“ и поддържан резерват „Изгорялото гюне“ допълни нагледно темата за богатото биологично разнообразие в Пловдивска област, заплахите, пред които са изправени те и необходимостта от активна защита чрез инструментите, предвидени в екологичното законодателство.

Инициативата на РИОСВ – Пловдив се провежда на 22 май – датата, на която светът отбелязва Международния ден на биологичното разнообразие. Денят е обявен, за да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа. Темата за 2023 година е „От споразумение към действие: възстановяване на биологичното разнообразие“.

На този ден 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологично разнообразие се обръщат с призив за ежедневни усилия за опазване на биологичното разнообразие и неговото устойчиво използване. Страните на Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване условията за съществуване на всички форми на живот на Земята. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г., а от 16 юли 1996 година е пълноправен член.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина