Районният съд в Пловдив потвърди наказателно постановление на РИОСВ срещу „Агрия“ АД

Темида

 

Районният съд в Пловдив е потвърдил наказателното постановление на РИОСВ, с което на „Агрия“ АД бе наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лв. за неизпълнение на условие по комплексно разрешително. В мотивите си съдът е приел за безспорно, че дружеството е допуснало замърсяване на водите на река Чепеларска с манган, какъвто няма право да изпуска. Съдът е преценил също, че размерът на санкцията е съобразен с всички обстоятелства от значение за административната отговорност и целесъобразността на самото наказание.

При извънредна проверка след сигнал през юли 2016 г. експерти на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория  към Изпълнителната агенция по околна среда са констатирали голямо количество мъртва риба в река Чепеларска в района на с. Катуница.  На място са измерени показателите: рН – 7,12; разтворен кислород – 6,5 мг/л, ел. проводимост – 1735 µS/сm. Взета е и водна проба за изследване за наличие на метали. За нарушение на екологичното законодателство РИОСВ е наложила на „Агрия“АД санкция в размер на 30 000 лв., която дружеството обжалва.

Решението на Районния съд подлежи на обжалване пред  Административния съд в Пловдив. 

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.