СъдТемида

Апелативният съд увеличи с 4 години присъдата на Жоро Инкасото

Разкаянието не е само думи, а дела, е мотивът на магистратите, които разгромиха колегите си от долната истанция


12 години, а не 8, ще лежи в затвора Георги Енев- Жоро Инкасото. Това решиха апелативните съдии, които увеличиха с 4 години наказанието, наложено по отношение на Енев на предна истанция. Милионера ще лежи при първоначално строг режим, а до решението на Темида се стигна след протест от страна на прокуратурата срещу решението на Окръжния съд, което вкара на топло Енев за осем години.

Георги Енев е бил признат за виновен в това, че на 22.06.2012 г., в гр. Пловдив, като длъжностно лице – Охранител-инкасо и ръководител екип при „G4S Securе Solution“, е присвоил чужди движими вещи – пари на обща стойност 1 471 058,52лв., собственост на три банки и на охранителното дружество, които пари са му били връчени в качеството на длъжностно лице да ги пази и управлява, а длъжностното присвояване е в особено големи размери и представлява особено тежък случай. В мотивите си апелативните съдии буквално громят колегите си от по-долната инстанция. Ето и пълното им заключение:
Апелативният съд в мотивите си е преценил, че при обсъждането на смекчаващите отговорността обстоятелства Окръжният съд неправилно е приел като такова изразеното от подсъдимия съжаление за извършеното деяние. Разкаянието и съжалението за извършено престъпление не се извличат само от произнесени думи. Подсъдимият е планирал и съзнателно е извършил тежко престъпление. Целеният от подсъдимия резултат е постигнат. Парите са отнети и скрити. Не е ясно за какво съжалява подсъдимият. Същият е постигнал целта си. Доволен е от резултата и от присъдата ,която не е обжалвал. Доволството от извършено тежко престъпление не е смекчаващо отговорността престъпление.

Неправилно Окръжният съд е приел като смекчаващо отговорността обстоятелство затрудненото финансово състояние на подсъдимия и на преобладаващата част от българското население. Подсъдимият е млад здрав, трудоспособен човек. Същият е получавал заплата, която е била намалена поради допуснато нарушение. Като е приел, че намаляването на заплатата поради допуснато нарушение и сключването на ипотечен договор с несъобразени с доходите на подсъдимия месечни вноски са смекчаващи отговорността обстоятелства – омаловажаващи такова тежко престъпление, Окръжният съд е допуснал грешка и е отправил непрофесионално и недопустимо послание към потенциалните извършители на подобни тежки престъпления.

Неправилно Окръжният съд е приел като смекчаващо отговорността обстоятелство възстановяването на щетата от застрахователя и от работодателя на подсъдимия.  Трудно е да се изложат разумни аргументи в подкрепа на тази теза. Такива аргументи липсват и в мотивите към присъдата. Не може да бъде прието твърдението, че с престъплението подсъдимият не е засегнал икономическия стабилитет на дружеството работодател и не е накърнил неговия авторитет пред настоящите и потенциални съконтрагенти. Ако подсъдимият беше сключил застрахователен договор който да покрива причинените от него щети би могло това да се обсъжда в мотивите. Случаят очевидно не е такъв, а и няма застраховател, който би сключил такъв договор с подсъдимия.

Неприемлива е и тезата, че допуснати пропуски в работата на работодателя са смекчаващо отговорността обстоятелство. По делото е установено, че работодателят е създал надеждна организация за сигурността на превозваните пари и ценни пратки. Непрекъснатото проследяване на колите със сателитна система от оператор и невъзможността да се проникне в касовото помещение са давали гаранция  за опазването на пратките от външно посегателство. Парите са отнети от вътрешен човек- служител на фирмата, на който са били поверени за пазене. Работодателят е бил подведен от добрите данни за трудовата ангажираност на подсъдимия и през краткия период от постъпването му на работа до извършването на престъплението не е получил информация за неговите престъпни намерения.

Неправилно Окръжният съд е приел, че обществената опасност на личността на подсъдимия не е висока. Очевидно съдът е имал предвид данните за личността на подсъдимия до извършването на престъплението и напълно е игнорирал начина на извършването на престъплението. В случая е извършено особено тежко престъпление и подсъдимият след престъплението демонстрира упорита решимост да запази отнетите пари и да не възстанови причинената щета. Преценката за обществената опасност на личността на подсъдимия следва да се изгради основно на обстоятелствата, свързани с начина на извършване на престъплението и последиците от него. Следва да се приеме, че обществената опасност на личността на подсъдимия при извършването на престъплението е висока и остава висока и занапред. При реализирането на очевидния замисъл да запази отнетите пари за себе си и да се ползва от тях, подсъдимият продължава да представлява опасност за обществото.

При определянето на размера на наказанието лишаване от свобода съдът е надценил смекчващите отговорността обстоятелства и е проявил прекомерна снизходителност. Наказание в размер на осем години лишаване от свобода не би способствувало за постигането на целите на наказанието. Нещо повече, подобно наказание би насърчило потенциалните извършители на подобни тежки престъпления.

Високата обществена опасност на деянието и на личността на подсъдимия налагат да бъде определено наказание, при условията на чл.54 НК при превес на отегчаващи отговорността обстоятелства в размер на осемнадесет години лишаване от свобода. На основание чл.58а ал.1 НК това наказание следва да се намали с една трета и да се наложи окончателно наказание в размер на дванадесет години лишаване от свобода.

Решението на Апелативния съд може да се обжалва или протестира пред ВКС в 15-дневен срок.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Прочети също
Close
Back to top button
Изпрати новина